Nagroda Sfinks

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Statuetka „Sfinks”.
Źródło: sfinks.solarisnet.pl

Nagroda za twórczość literacką w dziedzinie fantastyki naukowej przyznawana od 1995 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki w Nidzicy.

Historia

Pomysł przyznawania nagrody zrodził się w 1994 r. Nagroda została zaplanowana jako laur przyznawany przez czytelników kwartalnika „SFinks” oraz klientów księgarni „Verbum 2” (obecnie Wydawnictwo Solaris) w plebiscycie na najpopularniejsze książki i opowiadania roku z dziedziny fantastyki. Po raz pierwszy wręczono ją w 1995 r. w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki w Nidzicy. Od tamtej pory wręczana jest co rok, w połowie czerwca, trzeciego dnia nidzickiego festiwalu. W 2000 r. ukonstytuowała się kapituła nagrody w składzie: Elżbieta Magiera, Ewa Łupińska, Bożena Wasak. Patronat nad nagrodą sprawuje Fundacja Solaris ze Stawigudy.

Opis

Pierwotnie nagrodą był dyplom, obecnie jest to statuetka odlana z mosiądzu, autorstwa i projektu Wojciecha Sedeńki. Fundatorem Nagrody jest Fundacja Solaris ze Stawigudy. Przygotowaniem listy nominacji oraz podliczaniem głosów zajmuje się kapituła nagrody. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu, a także listownie. System głosowania pozwala wybrać w każdej kategorii 3 pozycje. Każdy głos jest równoważny, decyduje łączna liczba oddanych głosów. Szczegółowe wyniki głosowania zostają podane na stronie internetowej www.solarisnet.pl oraz w serwisach Polskiej Agencji Prasowej.

Zasady

Do nagrody kandydują wszystkie utwory fantastyczne, polskie i zagraniczne, powieści i opowiadania, opublikowane w formie zwartej (książki, albumy) lub w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym, które ukazały się z datą wydania poprzedzającą rok przyznania nagrody. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Książka Roku – kategoria główna, kandydują do niej wszystkie książki, które ukazały się danym roku: polskie i zagraniczne, powieści, zbiory opowiadań, antologie, almanachy, wydania pierwsze i wznowienia
  • Polska Powieść Roku – do tej kategorii zalicza się każde pierwsze wydanie polskiego utworu literackiego o objętości minimum 120 stron maszynopisu, wydanego w formie zwartej (także w antologii lub w zbiorze opowiadań) bądź w czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym (także w odcinkach)
  • Polskie Opowiadanie Roku – do tej kategorii zalicza się każde pierwsze wydanie polskiego utworu literackiego o objętości do 119 stron maszynopisu, opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym, zbiorach opowiadań, antologiach, almanachu, niezależnie od tego, czy któreś z powyższych wydawnictw zwartych otrzymałoby także nagrodę w kategorii Książka Roku
  • Zagraniczna Powieść Roku – do tej kategorii kandyduje każde pierwsze wydanie zagranicznego utworu literackiego przełożonego na język polski, o objętości minimum 120 stron maszynopisu, wydanego w formie zwartej (także w antologii lub zbiorze opowiadań) bądź w czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym (także w odcinkach)
  • Zagraniczne Opowiadanie Roku - do tej kategorii zalicza się każde pierwsze wydanie zagranicznego utworu literackiego przełożonego na język polski, o objętości do 119 stron maszynopisu, opublikowanego w czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym, zbiorze opowiadań, antologii lub almanachu, niezależnie od tego, czy któreś z tych wydawnictw otrzymałoby także nagrodę w kategorii Książka Roku

W kategoriach Książka Roku, Zagraniczna Powieść Roku i Zagraniczne Opowiadanie Roku, nagrodę otrzymują wydawcy nagrodzonych utworów. W kategoriach Polska Powieść Roku i Polskie Opowiadanie Roku nagrodę otrzymują autorzy nagrodzonych utworów.

Edycje

Zobacz też