Nagroda Prezydenta Elbląga za rok 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dziewiętnasta edycja Nagrody Prezydenta Elbląga, przyznana podczas uroczystości zorganizowanej w styczniu 2010 r.

Opis

Prezydenckie wyróżnienia rozdano w Bibliotece Elbląskiej w Wieczór Trzech Króli – 6 stycznia 2010 r. Przyznano je mieszkańcom miasta w dowód uznania za szczególny wkład w rozwój Elbląga. Ocenianymi dziedzinami były: kultura i sztuka, działalność oświatowa i pedagogiczna, działalność gospodarcza, ochrona środowiska, sport i turystyka, służba zdrowia i opieka społeczna. Nagrodę stanowiła statuetka wykonana według projektu olsztyńskiej rzeźbiarki Barbary Lis-Romańczuk oraz wyróżnienie finansowe. Podczas okolicznościowej uroczystości połączonej z konkursem wręczał je prezydent Elbląga, Henryk Słonina. W części artystycznej uroczystości odbył się noworoczny koncert skrzypka Krzysztofa Jakowicza, zespołu „Kameleon Septet” wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Laureaci

  • dr Lech Cylkowski (ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu) – w kategorii służba zdrowia i opieka społeczna (za aktywny udział w zreformowaniu placówki)
  • Grzegorz Macijewicz (prezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Mebel Elbląg) – w kategorii działalność gospodarcza (za inicjatywę zrzeszenia przedsiębiorców, prowadzących firmy etycznie)
  • Elbląska Orkiestra Kameralna – nagroda specjalna
  • Anna Tomczak (kierownik Spółdzielczego Domu Kultury „Zakrzewo”) – w kategorii „inne” (za działalność prospołeczną)
  • Wojciech Karpiński (muzyk, nauczyciel, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu) – w kategorii kultura (za osiągnięcia artystyczne)
Krzysztof Jakowicz
Źródło: „Mini Informator Koncertowy styczeń - luty - marzec 2009. Filharmonia Warmińsko-Mazurska”, Olsztyn, 2009.
  • Stanisław Kwitnewski (zastępca dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) – za działalność oświatową i pedagogiczną (za udział w tworzeniu pracowni do eksperymentów fizycznych)
  • Tomasz Gadaj (nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz trener sekcji judo MKS „Truso” Elbląg) – w kategorii sport i turystyka (za autorski program judo i samoobrony)
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego - w kategorii ochrona środowiska (za propagowanie postaw proekologicznych).

Bibliografia

  1. Polak, Piotr: Budują prestiż miasta / Piotr Polak // „Tydzień w Elblągu”. – 2010, nr 1, s. 5.