Nagroda Prezydenta Elbląga za rok 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Osiemnasta edycja Nagrody Prezydenta Elbląga, przyznana podczas uroczystości zorganizowanej w styczniu 2009 r.

Opis

Nagrodę przyznano 6 stycznia 2009 r. w Bibliotece Elbląskiej. W 2008 r. nagrody wyjątkowo wręczał wiceprezydent Elbląga, Witold Wróblewski, z racji nieobecności prezydenta, Henryka Słoniny. Nagrodę stanowi statuetka wykonana według projektu olsztyńskiej rzeźbiarki Barbary Lis-Romańczuk oraz wyróżnienie finansowe. W części artystycznej uroczystości odbył się noworoczny koncert saksofonisty Henryka Miśkiewicza wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Laureaci

  • dr Andrzej Antoszewski (ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu) – w kategorii służba zdrowia i opieka społeczna
  • Henryk Dorociński (Dyrektor Generalny Oddziału „ENERGA-OPERATOR” S.A. w Elblągu) – w kategorii działalność gospodarcza
  • Elbląska Orkiestra Kameralna – nagroda specjalna
  • Jerzy Kuczyński (dziennikarz) – w kategorii „inne”
  • prof. dr hab. Andrzej Groth (historyk, badacz dziejów Pomorza) – w kategorii kultura
  • Krystyna Miezio (dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu) - za działalność oświatową i pedagogiczną
  • Tadeusz Nieczuja-Ostrowski (działacz sportowy) – w kategorii sport
  • Krystyna Wątroba (kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska w Olsztynie z Delegaturą w Elblągu) - w kategorii ochrona środowiska.