Nagroda Kulturalna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Honorowe wyróżnienie rektora naczelnej uczelni Olsztyna dla ludzi lub zespołów, wyróżniających się w dziedzinie kultury w 2009 r., a jednocześnie działających na korzyść Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Opis

Nagroda została ustanowiona zimą 2009 r. przez władającego wówczas (2010 r.) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Józefa Górniewicza. Nominowani do nagrody mogą zostać zgłoszeni bądź zaproponować swoje kandydatury sami. Priorytetem w możliwości nominacji jest zarówno zasługa w dziedzinie kultury jak przysłużenie się dobrą sławą Uniwersytetowi.

Edycja pierwsza

W pierwszej edycji – 2009 – udział wzięło dziesięć ofert – większość indywidualnych – wśród kandydatów zbiorowych zgłoszono uczelniane grupy artystyczne (akademicki Chór im. prof. Wawrzyczka) oraz instytucje (Radio UWM FM). Laureatem nagrody za 2009 r. został Teatr Studencki „Cezar” jako grupa, która swoimi działaniami artystycznymi wykracza poza teren dzielnicy studenckiej Kortowa, zyskując popularność w samym Olsztynie. „Cezara” doceniono również za wkład w rozwój i promocję kultury studenckiej, operatywność w zakresie poszukiwań nowej ekspresji uczuć oraz bezustanne doskonalenie zespołu jak i każdej jednostki. Podkreślono ponadto poziom ekspresji grupy, aktywne budowanie wyobraźni oraz wrażliwość teatralną.

Bibliografia

  1. lek: Nagrodę wygrał Cezar / lek // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. – 2009, nr 5, s. 9.