Nagroda Honorowa Pasjonat Przypisanych Północy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Nagroda przyznawana przez Kapitułę Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w Olecku, od 2000 r.

Opis

Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach: kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Wręczenie nagrody – symbolicznej statuetki z dedykacją oraz dyplomu - odbywa się w lipcu podczas „Przystanku Olecko”. Każdy z wyróżnionych otrzymuje niepowtarzalną nagrodę. Kapituła wybierając tworzywo i formę stara się oddać wyjątkowy charakter i dokonania osoby nagradzanej. Dotychczas były to: rzeźby z drewna i kamienia, lampka oliwna, pogrzebacz wykuty z żelaza (2007), biała lokomotywa (2009). Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”, a także osoby wyróżnione tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy” – nagrodzeni wchodzą bowiem w skład Kapituły konkursu.

Laureaci

 • 2010 - Dariusz Morsztyn - za wieloletnie propagowanie w życiu zasad Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, aktywne szerzenie zasad zdrowego, harmonijnego życia w zgodzie z naturą, za promowanie Dzikich Mazur we wszystkich formach swej działałności, postawę człowieka niezłomnego, twórcy Republiki Ściborskiej, wybitnego maszera, zdobywcy i odkrywcy przyjaciela ludzi i zwierząt
 • 2009 – Marek Gałązka
 • 2008 – Andrzej Kamiński – za pasję działania na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie sportu
 • 2007 – Adam Andryszczyk - za niespokojne i artystyczne grzebanie w ludzkich duszach i wskrzeszanie w nich prawdziwych pasji
 • 2006 – Wojciech Kot - za wieloletni mecenat nad różnorakimi inicjatywami kulturalnymi oraz

wspieranie sportowych pasji i działań o charakterze społecznym

 • 2005 – Józef Krajewski - za odwagę i pasję w tworzeniu pierwszej wyższej uczelni na Mazurach, znaczący wkład w budowanie nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa oraz rozsławianie ziemi Oleckiej
 • 2004 – Ryszard Demby - za pasję wnikliwego badania i przekazywania historii Ziemi Oleckiej kolejnym pokoleniom
 • 2003 – Katarzyna Waraks i Zygmunt Waraks - za propagowanie historii, walorów krajobrazowo-turystycznych, literatury, muzyki, plastyki
 • 2002 – Władysław Żurowski - za pasję krzewienia wśród dzieci i młodzieży harcerskich idei i wartości braterstwa, służenia innym ludziom, popularyzowanie i rozwijanie sportu, kultury fizycznej i turystyki, rozsławianie Olecka poprzez tworzenie zimowych, baśniowych pejzaży lodowiska „Bajka”, utrwalanie w swoich wspomnieniach historii ostatniego półwiecza Ziemi Oleckiej
 • 2001 – Mieczysław Marian Ratasiewicz - za osobne pogłębianie i przybliżanie pogranicza suwalsko-mazurskiego oraz wyjątkową pasję przekazywania wiedzy pokoleniom
 • 2000 – Zbigniew Fałtynowicz - za archiwizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, zatrzymywanie na kartach książek ludzi i ich historii ważnych dla Mazur i Suwalszczyzny

Bibligrafia

 1. Achremczyk, Stanisław: Olecko 1989-2009 / Stanisław Achremczyk // W: Dzieje Olecka 1560-2010 / Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olecko : Urząd Miejski, 2010. – S. 616-617.

Zobacz też

 • Strona internetowa Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w Olecku www.przypisani.org