Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki w Srokowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba Muzeum, Źródło: [1]
Ekspozycja Przyrodnicza, Źródło: [2]
Ekspozycja Etnograficzna, Źródło: [3]
Dział Sztuki, Źródło: [4]

Samorządowa instytucja kultury, założona w 2004 r. w Srokowie.

Adres

Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo

Historia

Muzeum zostało otwarte 17 lipca 2004 r. Pozyskało do współpracy Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, które sprawują patronat merytoryczny, a także udostępniło część prezentowanych eksponatów. Dyrektorem Muzeum jest Łukasz Stadnik. W 2006 r. placówka została nagrodzona jako „Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2006”. Statuetkę Sybilli przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii wystaw przyrodniczych, technicznych i medycznych. Nagrodzono ekspozycje „Ptaki Warmii i Mazur” oraz „Chrońmy Grzyby”.

Zbiory

Muzeum gromadzi zbiory w trzech działach:

  • Przyrodniczy – wystawy przedstawiają eksponaty z Muzeum Przyrodniczego w Krakowie m.in. owady z wielu zakątków świata. Wystawa „Ptaki Warmii i Mazur” prezentowana jest jako diorama, ukazuje w sposób naturalny faunę Warmii i Mazur.
  • Etnograficzny – gromadzone i prezentowane są przedmioty życia codziennego w dawnych czasach
  • Sztuki – prezentuje stałą ekspozycję - prace artystów z różnych krajów, uczestników dorocznych Międzynarodowych Plenerów Malarskich organizowanych w gminie Srokowo. Organizowane są również wystawy czasowe , m.in. malarstwo Ryszarda Kowalewskiego i Józefa Charytoniuka.

Bibliografia

  1. Szyszkowska-Papis, Ewa: Minister nagrodził za ptaki i grzyby / Ewa Szyszkowska-Papis // „Gazeta Olsztyńska”. – 2007, nr 127, dod. „Gazeta Kętrzynie”, nr 22, s. 9.

Zobacz też

  • Informacja na stronie Gminy Srokowo [5]