Muzeum Mazursko-Kurpiowskie w Rozogach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Prywatne muzeum utworzone przez Henryka Dąbrowskiego, działające w Rozogach w latach 1996-2011.

Siedziba

12-114 Rozogi
ul. Reymonta 6
Muzeum znajduje się w domku, na prywatnej posesji właściciela, Henryka Dąbrowskiego.

Historia

Początki Muzeum sięgają czasów pracy Henryka Dąbrowskiego w Zasadniczej Szkole Rolniczej, kiedy wraz z uczniami założył kącik tradycji mazursko-kurpiowskiej. Młodzież przynosiła ze swoich domów, znalezione na strychach i stodołach niepotrzebne już sprzęty i narzędzia gospodarcze i domowe. Aby zbiory nie uległy rozproszeniu w 1996 r. przeniósł je do swojego domu i 1 lipca 1996 r. utworzył Muzeum Mazursko-Kurpiowskie. Uzupełniał kolejnymi zabytkami kultury ludowej i materialnej. Gromadził również dokumenty i piśmiennictwo dotyczące historii miejscowości oraz okolicy.

Zbiory

W Muzeum znajdują się m.in.

  • akt założenia Rozóg z 1645 r. napisany w języku niemieckim
  • przedwojenne plany miejscowości
  • dawne wydawnictwa i czasopisma mazurskie, modlitewniki
  • stroje regionalne, tkaniny i chodniki, przykrycia
  • palmy kurpiowskie i eksponaty obrzędowej plastyki kurpiowskiej
  • warsztat tkacki oraz sprzęty służące do obróbki lnu
  • dział poświęcony osobom zasłużonym dla gminy Rozogi

Na piętrze Muzeum znajduje się izba żołnierska „Wojsko-Walka-Wolność” oraz sala kultury i sztuki.

Bibliografia

  • Katarzyński, Władysław: Nie jestem krewnym generała / Władysław Katarzyński // „Gazeta Olsztyńska”. – 2011, nr 58, s. 12.

Zobacz też

  • Materiał na portalu „Ziemia Szczycieńska” [1]