Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Muzfr461.jpg
Fot. Wojciech Andrearczyk, Źródło: [1]
Fot. Wojciech Andrearczyk, Źródło: [2]
Fot. Wojciech Andrearczyk, Źródło: [3]
Fot. Wojciech Andrearczyk, Źródło: [4]
Muzeum powołane przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego, Wojciecha Ziembę, dekretem z dnia 5 października 2009 r.


Siedziba

Siedzibą Muzeum jest Olsztyn, miejscem ekspozycji są pomieszczenia dawnego Pałacu Biskupiego na wzgórzu katedralnym we Fromborku.

Historia

Archidiecezja Warmińska, nie posiadając własnego muzeum prowadziła działalność konserwatorską i inwentaryzatorską. W 1957 r. ustanowiono urząd konserwatora diecezjalnego i referenta sztuki. w 1966 r. powołano Komisję do spraw Sztuki Sakralnej. W 1994 r. Referat Sztuki podniesiono do rangi Wydziału Sztuki Kurii Metropolitalnej. Dekretem z dnia 5 października 2009 r. Arcybiskup Metropolita Warmiński, Wojciech Ziemba powołał Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Dyrektorem Muzeum został archidiecezjalny konserwator zabytków, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ks. dr Jacek Wojtkowski.

Zbiory

Muzeum sprawuje pieczę nad architekturą, złotnictwem, rzeźbą i malarstwem. Obejmuje opieką dzieła wszystkich okresów sztuki od gotyku po sztukę współczesną. Zajmuje się również dziedzictwem tradycji ewangelickiej i sztuką sakralną protestancką .

Wystawy

Z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej Muzeum we współpracy z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przygotowano wystawę „Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej – Patrimonium Warmiae historicum et artisticum”. Ekspozycja pokazywała fundacje kanoników do katedry we Fromborku oraz innych kościołów parafialnych. Zaprezentowane zostały elementy wyposażenia kościołów: ołtarze, obrazy, rzeźby, monstrancje, inkunabuły, witraże. Czynna była od 10 lipca 2010 do 10 października 2010 r.

Bibliografia

  1. (SIAW) : Wystawa z okazji 7650-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej / (SIAW) // „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. – Nr 107 (2010), s. 99-101.
  2. Ziemba, Wojciech : Dekret powołujący Muzeum Archidiecezji Warmińskiej / Wojciech Ziemba // „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. – Nr 107 (2010), s. 39-41.

Zobacz też

  1. http://www.frombork.art.pl/Pol130fundacje_1.htm
  2. http://frombork.wm.pl/11103,Bogactwo-kosciolow-w-muzeum.html