Monika Bogacz-Walska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1969- ) - konserwator archiwaliów w Archiwum Państwowym w Olsztynie

Biografia

Urodziła się w Olsztynie. Ukończyła Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dyplom otrzymała w 1993 r.

Działalność

Jest prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Olsztynie. Do Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków została przyjęta w 1994 r. Od tego samego roku jest zatrudniona w Archiwum Państwowym w Olsztynie na stanowisku kierownika Oddziału Konserwacji Archiwaliów. Gdzie zajmuje się profilaktyką dotyczącą warunków przechowywania oraz ekspozycji akt. Doborem akt do konserwacji. Dezynfekcją i dezynsekcją przechowywanych zbiorów. Konserwacją, szyciem i oprawą archiwaliów. Na potrzeby użytkowników wykonuje także reprografie archiwaliów. Olsztyńskiej konserwatorce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło konserwację akwareli, prac Stefana Norblina, znanego polskiego malarza - projekty wnętrz pałacu w Jodhpur w Indiach, gdzie artysta schronił się w czasie II wojny światowej.

Bibliografia

  1. 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków : red. wyd. zespół ; oprac. materiałów archiwalnych Wanda Radziemska, Adam Kurłowicz ; oprac. i red. not biograficznych Krystyna Koziełło-Poklewska, Maja Radziemska, Wanda Radziemska [et al.] ; teksty zamówione Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Helena Piotrowska, Wanda Radziemska, Artur Nichthauser ; tł. Monika Być, Anaïs Fourrier, Joanna Jensen, Krzysztof Gebure ; oprac. graf. Adam Kurłowicz ; rys. Edward Michalski, Hieronim Skurpski. Olsztyn: Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów, 2008. - S. 128.

Zobacz też