Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Samorządowa instytucja kultury działająca w Pieniężnie od 1977 r.

Siedziba

ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno

Historia

Placówka została otwarta l sierpnia 1977 r. Wzniesiono ją przy dużym udziale czynów społecznych i pomocy miejscowych zakładów.

Zadania

Misją Miejskiego Domu Kultury jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Pieniężno. W tym celu instytucja:

  • prowadzi rozpoznanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska
  • organizuje proces edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
  • podejmuje działania mające na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturowych
  • tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego[1]

Działalność

Swoje cele placówka realizuje m.in. poprzez pracę w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań. Obecnie w MDK funkcjonują:

W Miejskim Domu Kultury działa również klub seniora „Stokrotka” i Wolontariat Europejski, w którym zaangażowana jest młodzież: z Pieniężna, Sawit, Kajnit i Kierpajn. Celem wolontariatu jest pozyskiwanie funduszy na własne inicjatywy i działania na rzecz gminy. Na co dzień placówka podejmuje różnorodne działania kulturalne, takie jak konkursy, przeglądy, projekty cykliczne i okolicznościowe wydarzenia artystyczne. Jest współorganizatorem takich imprez jak: Dożynki Gminne, Dni Pieniężna czy Turniej Gmin. Wśród stałych imprez organizowanych przez MDK znajdują się

Dom Kultury zapewnia również dzieciom i młodzieży wypoczynek podczas ferii zimowych oraz wakacji, organizuje szereg imprez rekreacyjnych i zabawowych, obejmuje swoim patronatem pod względem rozwoju również świetlice wiejskie. Realizując poszczególne działania MDK współpracuje z Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, lokalnymi szkołami i organizacjami pozarządowymi.

Przypisy

  1. Statut Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, dokument zamieszczony na stronie internetowej http://bip.pieniezno.pl/?cid=148

Zobacz też