Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Mbp szczytno logo.jpg
Obecna siedziba MBP w Szczytnie.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie
Na Zamku w latach 40-tych.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie
Protokół przekazania książek z 1 lutego 1947 r.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Chojnowskim.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie
Akcja edukacyjna W paszczy Odpadziora.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie
Pracownia komputerowa MBP w Szczytnie.
Źródło: Archiwum MBP w Szczytnie

Biblioteka publiczna działająca w Szczytnie od 1947 r.

Siedziba

ul. Polska 8, Szczytno

Historia

W 1947 r. powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną, zaś w 1948 r. Miejską Biblioteką Publiczną. Początkowo biblioteka powiatowa mieściła się w 5-pokojowym pomieszczeniu o pow.120 m2 w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 3. Początkowy księgozbiór liczył 550 woluminów, który w pierwszym roku wzrósł do 820 woluminów. W tym czasie zarejestrowano 227 czytelników. W sierpniu 1949 r. bibliotekę powiatową przeniesiono do zamku, gdzie mieściła się już biblioteka miejska. Ze względu na trudne warunki lokalowe po 3 miesiącach przeniesiono bibliotekę do innego skrzydła budynku i przydzielono większą powierzchnię (jednak nadal bez ogrzewania i wody). W 1950 r. biblioteka zmieniła siedzibą na lokal przy ul. Bohaterów Stalingradu 6. W tym czasie w strukturze bibliotek miejskiej i powiatowej znajdowało się 9 bibliotek gminnych (w Dźwierzutach, Rozogach, Wielbarku, Lipowcu, Pasymiu, Orżynach, Szczytnie, Świętajnie, Kobułtach) i 61 punktów bibliotecznych. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte charakteryzowały się dynamiczną rozbudową sieci bibliotek oraz zatrudnianiem pracowników rekrutujących się przeważnie z kręgów oświatowych, którzy zdobywali kwalifikacje bibliotekarskie. W 1955 r. placówka miejska i powiatowa zostały połączone. Siedzibą biblioteki były kolejno lokale przy ul. 3-go Maja 8, ul. Kisielewskiego 20 (obecnie Lipperta), ul. Warszawska 5 oraz ul. Polska 8, gdzie po kapitalnym remoncie w latach 80-tych mieści się ona do dziś. Obok problemów lokalowych trudnością były także zakupy książek. Dopiero decyzja o decentralizacji zakupu książek z 1958 r. umożliwiła dobór pozycji uwzględniający potrzeby środowiska. W 1965 r. powołano Oddział dla Dzieci, a 3 lata później pierwszą filię przy ul. Partyzantów 57 (kolejne filie biblioteczne otwarto przy ul. Paderewskiego oraz Wasilewskiej, a także przeniesiono filię nr 1 ul. Władysława IV). Po zmianie administracyjnej państwa w 1975 r. (likwidacja powiatów) biblioteka stała się placówką miejską, choć przez wiele lat pełniła funkcję biblioteki rejonowej. Obecnie sieć biblioteczna składa się z Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 3 filii, obsługujących ponad 5 tysięcy czytelników.

Dyrekcja

Działalność

Do podstawowych zadań biblioteki należy udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji. Jednak Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie prowadzi szereg działań popularyzujących bibliotekę i jej zbiory:

Biblioteka w Szczytnie stwarza warunki do rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz rozwija techniczne możliwości dostępu do informacji i wiedzy. Na terenie placówki funkcjonuje nowoczesna pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu (zorganizowana w ramach projektu Kultura-Informacja-Sukces-Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie)

Nagrody

  • Laureat nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za najlepszy konkurs upowszechniający wiedzę ekologiczną i działania prośrodowiskowe (2003)

Bibliografia

  1. 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie / oprac. Jadwiga Pijanowska. - Szczytno : Miejska Biblioteka Publiczna,2008. - [dysk CD]
  2. Kułakowska, Ewa: Jubileusz mierzony książkami : Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła 60-lecie działalności / Ewa Kułakowska // „Kurek Mazurski”. - 2007, nr 23, s. 16-17.
  3. Doring-Wyszyńska, Monika: Ostatni spektakl : teatr przy bibliotecznym stoliku / Monika Doring-Wyszyńska // „Tygodnik Szczytno”. - 2008, nr 19, s. 10.
  4. Uchwała Nr VII/82/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie // „Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - 2007, nr 154, poz. 2049, s. 8243-8245.
  5. mika: Autorskie spotkania w bibliotece / mika // „Gazeta Olsztyńska”. - 2005, nr 181, dod. „Nasz Mazur”, nr 31, s. 13.

Zobacz też