Mieczysław Czerwiński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1902-1973) - dziennikarz, publicysta, reżyser teatralny, założyciel Teatru Lalek „Czerwony Kapturek” w Olsztynie

Biografia

Urodził się 29 grudnia 1902 r. w Kutnie. Kształcił się w szkołach handlowych i w gimnazjum męskim w Kutnie, które ukończył w 1921 r. Po wojnie, przez kilka lat mieszkał w Iławie, a następnie w 1950 r. przyjechał do Olsztyna gdzie osiadł na stałe. Tutaj pracował aż do emerytury w 1965 r. Zmarł 16 grudnia 1973 r. w Olsztynie.

Działalność

Od 1922 r. brał czynny udział w pracach Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie Kutna, prowadząc m.in. robotnicze teatry amatorskie. Po wojnie pracował jako dziennikarz w Warszawie. W latach 1947-1949 był starostą w Iławie, a także wicedyrektorem Sanatorium Przeciwgruźliczego w Prabutach (1949-1950). Od 1946 r. działał też w Kole Dramatycznym w Iławie – pierwszej placówce kulturalnej założonej w tym mieście po wojnie. Po przyjeździe do Olsztyna pełnił funkcję kierownika Centrali Wynajmu Filmów (1950-1953), a od 1953 r. kierownika literackiego Teatru im. Stefana Jaracza. W 1953 r. założył w Olsztynie Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”. Pierwsze przedstawienie odbyło się 31 stycznia 1954 r. w gmachu olsztyńskiego ratusza. Od 1955 r. był dyrektorem tego teatru. W latach 1958-1965 był korespondentem „Trybuny Ludu” na terenie województwa olsztyńskiego.

Twórczość

Wyreżyserował jedenaście i napisał trzy sztuki wystawione w Teatrze Lalek (w tym jedną z Janiną Zakrzyńską). Jednocześnie współpracował z prasą olsztyńską, na łamach której publikował recenzje teatralne, filmowe, artykuły publicystyczne i felietony).

Nagrody i odznaczenia

W 1948 r. kierowane przez Mieczysława Czerwieńskiego Koło Dramatyczne zdobyło I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Warszawie, prezentując konkursowej widowni sztukę Co złe to w gruzy. Wśród innych sztuk i przeróbek scenicznych tego autora nagrody na konkursach ogólnopolskich otrzymały także Pod murem bije serce i Strażnica to nasz dom. Odznaczony został m.in.:

  • Krzyżem Partyzanckim
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotym Krzyżem Zasługi

Bibliografia

  1. Almanach sceny polskiej 1953/54: Teatry i premiery 1953- 1954, materiał zamieszczony na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
  2. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 41-42.

Zobacz też

Dzieje kultury iławskiej lata 1945-2005, materiał zamieszczony na stronie internetowej http://www.dziejeilawy