Miłosz Babecki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Z archiwum prywatnego M.B.

Pisarz, publicysta, redaktor, wykładowca uniwersytecki, doktor nauk humanistycznych.

Biografia

W 2004 r. ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym, broniąc pracę magisterską pt. „Dramat polityczny Václava Havla, Pavla Kohouta, Sławomira Mrożka. Studium porównawcze” (promotor - dr Zbigniew Stala). W 2005 r. obronił licencjat pt. „Deformacje i zaburzenia procesów komunikacji międzyludzkiej w wybranych tekstach dramaturgii współczesnej” na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (promotor - prof. dr hab. Andrzej Staniszewski). W 2007 r. na tym samym wydziale olsztyńskiego uniwersytetu obronił doktorat pt. „Strategie medialne w tekstach dramaturgii współczesnej” (również pod kierunkiem prof. dr. hab. Staniszewskiego). Brał udział w licznych konferencjach naukowych polskich oraz międzynarodowych. W 2008 r. wykładał dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie (nt. teatru współczesnego oraz „Świadomego konsumenta w świecie reklamy”) i w Morągu ( „Doświadczenie wolności. Dramaturgie europejskie i ich historia najnowsza”). Obecnie zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współpracuje z Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W latach 2003-2010 sekretarz redakcji Pisma Literacko-Kulturalnego „Portret”. Mieszka w Olsztynie.

Zainteresowania naukowo-badawcze

Analizuje strategie medialne, informacyjne i info-rozrywkowe – obecne w najnowszej kulturze masowej, w szczególności w nowych mediach. Podejmuje problematykę percepcji wytworów tzw. „kultury wysokiej” w zmediatyzowanej rzeczywistości. Koncentruje się na zjawiskach dotyczących struktury i typologii formatów telewizyjnych oraz struktury i typologii niestandardowych komunikatów reklamowych. W swoich artykułach naukowych podejmuje problematykę deformacji i zaburzeń w procesach komunikowania masowego, wszelkie aspekty komunikacji społecznej, strategie medialne we współczesnej kulturze masowej, literaturze, dramaturgii najnowszej i teatrze.

Publikacje

Autor publikacji naukowych, licznych esejów o charakterze publicystycznym i literackim (problematyka umasowienia i wirtualizacji literatury oraz teatru, w znaczeniu szerszym – także kultury), krytyk literacki i teatralny oraz publicysta na łamach pism drukowanych oraz elektronicznych (wywiady, recenzje – literackie i teatralne, eseje – w tym teatralne, szkice kulturalne, socjologiczne, antropologiczne, literackie i teatralne). Jego artykuły ukazywały się również w tomach materiałów pokonferencyjnych w Czechach (2002 ; 2003) oraz w publikacjach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

  • Taniocha prezent dejz // „Portret”, 2003, nr 15, s.180-185. (proza-debiut)
  • „Prawda jest daleko stąd” // „Portret”, 2008, nr 26, s.69-71. (esej z pogranicza dziedzin: komunikacji masowej oraz kultury popularnej)
  • Podkręcany człowiek // „Portret ONLINE” (miesięcznik internetowy), 2005, nr 4. (szkic, człowiek i jego świadomość w dobie techniki cyfrowej)
  • Subkultura szczytów betonowej cywilizacji // „Portret ONLINE”, 2005, nr 9. (szkic o subkulturze free runnerów)