Międzynarodowy Plener Plastyczno-Fotograficzny Kętrzyn 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wystawa poplenerowa, Źródło: [1] ]
Wystawa poplenerowa , Źródło: [2] ]

Kolejna edycja Międzynarodowego Pleneru Plastycznego w Kętrzynie, projektu artystycznego, skierowanego do artystów malarzy i fotografików z miast i rejonów zaprzyjaźnionych z Kętrzynem. Zorganizowany od 3 do 8 lipca 2011 r.

Organizatorzy

  • Starostwo Kętrzyńskie
  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Baszta” w Kętrzynie

Opis

Plener został zorganizowany w dniach 3-8 lipca 2011 r. Tematem przewodnim pleneru była „Architektura i przyroda Powiatu Kętrzyńskiego”. Po raz pierwszy na plener zaproszono fotografików. Organizatorzy zapewnili atrakcyjny program pleneru, artyści zwiedzili Ziemię Kętrzyńską. Komisarzem pleneru byli Zbigniew Kotynia, artysta malarz z Biskupca i Jarosław Olejnik, z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Baszta”. Zakończeniem pleneru był uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie 8 lipca 2011 r. z udziałem radnych, władz samorządowych, mieszkańców miasta. Uczestnicy otrzymali upominki oraz pamiątkowe albumy.

Uczestnicy

W Plenerze uczestniczyli artyści malarze i fotograficy z miast i rejonów zaprzyjaźnionych z powiatem kętrzyńskim: Gminy Gulbene na Łotwie, Miasta i Rejonu Włodzimierz Wołyński na Ukrainie, Miejskiego Okręgu Miasta Kaliningrad i Rejonu Prawdinsk z Rosji, Rejonu Soleczniki na Litwie oraz powiatów bełchatowskiego, hrubieszowskiego. Powiat kętrzyński reprezentowała młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Baszta” oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.