Międzynarodowy Plener Malarski Grunwald

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Doroczny międzynarodowy projekt artystyczny, zainicjowany w 1983 r. w ośrodkach olsztyńskiego Funduszu Wczasowego w miejscowościach w pobliżu Stębarka.

Organizatorzy

  • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  • Biuro Funduszu Grunwaldzkiego
  • Fundusz Wczasowy w Olsztynie

Cele projektu

  • „zalążek przyszłych zbiorów współczesnych dzieł sztuki, wzbogacających wojewódzki program zagospodarowania Pola Bitwy i Tras Grunwaldzkich
  • upamiętnienie zarówno krajobrazu jak też faktu historycznego wielkiej Viktorii odniesionej w ówczesnych czasach przez wojska polskie nad zakonem krzyżackim
  • zapoznanie uczestników pleneru z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur, jego przeszłości i teraźniejszości” [1]
  • integracja lokalnego środowiska artystycznego

Komisarze

Przebieg

W 1983 r. dzięki inicjatywie olsztyńskiego środowiska plastycznego zapoczątkowano międzynarodową akcję artystyczną plenerów malarskich pn. „Grunwald”. Od tego czasu organizatorzy projektu corocznie zapraszali do udziału w tym projekcie artystów z kraju (w tym z regionalnych) oraz z zagranicy. W kolejnych edycjach projektu uczestniczyli znani artyści z kraju, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. Jerzy Wojciech Bielecki, Andrzej Samulowski, Mirosława Smerek-Bielecka, Bogdan Stefanów, Elżbieta Subbotko, Marian Subbotko oraz Janusz Wierzyński), jak i z zagranicy, m.in. z Węgier, Finlandii, Bułgarii, Francji i Szwajcarii.
Dzieła powstałe w trakcie kolejnych Plenerów prezentowano na wystawach poplenerowych, organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Każdorazowo powstawał również katalog prac plenerowych.
Na wstępie zaplanowano reedycje pleneru do 1990 r.

Edycje

Bibliografia

  1. Grunwald ’83 / red. Zofia Łapkowska, wstęp Jan Chudy, oprac. graf. Janusz Wierzyński, fot. Wacław Kapusto, Ryszard Czerwiński, Janusz Wierzyński. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1983.
  2. Ogólnopolskie Plenery Malarskie. – „Biuletyn Grunwaldzki”, 1986, nr 2, s. 46-47.

Przypisy

  1. Cele imprezy wyszczególniono w katalogu wystawy poplenerowej – Grunwald ’83, wstęp Jan Chudy, oprac. graf. Janusz Wierzyński, fot. Wacław Kapusto, Ryszard Czerwiński, Janusz Wierzyński, Olsztyn, Biuro Wystaw Artystycznych, 1983, s. [3].