Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Doroczna kilkudniowa multidycyplinarna impreza prezentująca działalność międzynarodowych zespołów scenicznych, realizowana dorocznie w Olsztynie od 2007 r.

Organizator

Dyrektorzy festiwalu

Idea

  • „spotkanie północno-wschodniej Europy z Europą południowo-wschodnią” [1]
  • popularyzacja nowej dramaturgii[2] krajów byłego bloku wschodniego – sąsiadujących z Polską
  • popularyzacja kultury byłych krajów socjalistycznych – jako takiej – w tym muzyki, sztuki oraz kultury życia codziennego

Historia

Festiwal powstał w 2007 r. na bazie – niejako jako kontynuacja – organizowanego w Olsztynie od 2004 r. Międzynarodowego Letniego Festiwalu Teatralnego „Na Pomostach”. Pomysłodawcami „Demoludów” – oraz nazwy imprezy – byli Andrzej Bartnikowski i Mariusz Sieniewicz. Impreza miała stanowić okazję wielokulturowego dialogu krajów byłego bloku wschodniego, zwracając jednocześnie uwagę na dziedzictwo kulturalne tych krajów. Pozwala odkryć i rozpoznać kulturę sąsiadujących z Polską narodów, bawić się podobieństwami i odmiennościami, budować wspólnotę miejsca. Po trzecie festiwal miał też przełamywać stereotypy narodowe – Rosji, krajów bałkańskich, Rumunii, Czech czy samej Polski – dlatego też każda z edycji opisywanej imprezy przybliżała twórczość teatralną grupy etnicznej z konkretnego obszaru geograficznego. Całość festiwalu teatralnego budowały też liczne imprezy towarzyszące: koncerty, wystawy, konkursy i pomniejsze atrakcje związane z ideą „Demoludów”.

Charakterystyka

  • pojemna i eklektyczna formuła imprezy
  • nacisk na różnorodność prezentowanych scen i dramatów
  • zróżnicowanie tematów, gatunków, estetyki, konwencji i stylów
  • bogata oferta repertuarowa

Podczas wszystkich edycji imprezy przed olsztyńską publicznością wystąpiły zespoły m.in. z Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Bośni, Czech oraz Słowacji.

Edycje

Przypisy

  1. Ze wstępu w programie imprezy (ze zbiorów dżs WBP w Olsztynie).
  2. Spektakle były tłumaczone na język polski.

Zobacz też