Międzynarodowy Festiwal Muzyki Bart Folk Festiwal

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Festiwal muzyki folkowej o charakterze konkursowym organizowany w Bartoszycach od 2002 roku.

Organizatorzy

Cel

‘’Celem festiwalu jest propagowanie muzyki folkowej oraz pop (w różnych odmianach), promowanie zespołów, solistów, kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz nawiązywanie kontaktów partnerskich pomiędzy artystami biorącymi udział w imprezie, a także placówkami kultury i samorządami miast.’’[1]

Opis

Festiwal o charakterze konkursowym, propagujący muzykę folkową. Odbywa się w dniach 1 – 2 maja. W konkursie o główną nagrodę w wysokości 1000 euro występują zespoły z Polski oraz zagranicy (Rosja, Ukraina, Szwecja, Niemcy). Pierwszy dzień przeglądu konkursowego kończy występ gwiazdy, natomiast w drugim dniu prezentują się laureaci oraz zaproszone zespoły. W roku 2008 formuła festiwalu została poszerzona o kategorię „muzyka pop”, stąd też w edycji tego roku pojawiła zmiana w nazwie festiwalu. Każdego roku imprezie towarzyszył jarmark sztuki ludowej oraz przeprowadzano szereg imprez także o charakterze rekreacyjnym.

Edycje

Przypisy

  1. Cyt. za informacją z portalu Orientacja.pl

Zobacz też

Charakterystyka festiwalu na stronie głównego organizatora