Międzynarodowy Festiwal "Barok na Mazurach"

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Międzynarodowy Festiwal "Barok na Mazurach" organizuje co roku koncerty muzyki barokowej na instrumentach historycznych. To jedyne takie wydarzenie w regionie Warmii i Mazur, w czasie którego publiczność może posłuchać barokowej muzyki wykonywanej na instrumentach historycznych lub ich kopiach.

Organizator

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury NA MAZURACH

Przebieg

Początki Festiwalu wiążą się z koncertami muzyki dawnej, które od 2012 roku były organizowane w Olecku przez Katarzynę Krajewską-Openchowską, a w kolejnych latach przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury „NA MAZURACH”. Od 2015 roku odbywały się one także w Gołdapi. Bardzo dobra recepcja koncertów i zainteresowanie muzyką publiczności przyczyniły się do powstania festiwalu, który w swoim założeniu jest wydarzeniem prezentującym muzykę barokową wykonywaną na instrumentach historycznych. Organizowany na przełomie czerwca i lipca Międzynarodowy Festiwal „Barok na Mazurach” odbywa się od 2016 roku w dwóch mazurskich miastach – Olecku i Gołdapi. Na każdą edycję Festiwalu składa się od trzech do pięciu koncertów. Wydarzeniu towarzyszą wystawy plenerowe nawiązujące do historii Mazur. Celem Festiwalu jest popularyzowanie w regionie barokowej muzyki prezentowanej na instrumentach historycznych lub ich kopiach oraz promowanie muzyków z regionu, kraju i świata. Podczas Festiwalu odbywają się także premiery – zarówno światowe, jak i polskie. Do tej pory były to: Aria Del cielo segnato z opery Demofoonte J. A. Hassego (prapremiera), Wariacje na violonę i orkiestrę W. Kalluscha (premiera), Ciaccona in B, op. 2 nr 12 A. Caldary (premiera) oraz Stabat Mater N. Logroscion (premiera). Od 2012 roku odbyło się 13 koncertów, wystąpiło blisko 120 artystów z kilkunastu krajów świata. Dotychczasowe koncerty Festiwalu odbyły się pod honorowymi patronatami: Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017 rok), Instytutu Słowackiego (2016 rok), Burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego (2016, 2017), Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luty (2016, 2017).

PROGRAM 2016

 • 3 lipca, godz. 13.00, Olecko
  • otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej autorstwa Ewy Kozłowskiej „Barok na Mazurach”
 • 3 lipca, godz. 19.00, Olecko
  • Kościół pw. NMP Królowej Polski
  • Koncert Inauguracyjny – „POLSKO-LITEWSKIE SPOTKANIA Z BAROKIEM”
  • Darius Klišys – birbyne (Litwa)
  • Eugenijus Čiplys – birbyne (Litwa)
  • Robertas Bliskevičius – viola da gamba (Litwa)
  • Marek Toporowski – klawesyn (Polska)
  • Irmina Obońska – pozytyw organowy (Polska)
 • „Koncert muzyki XVII wieku”
  • Marcin Mielczewski (ca. 1600-1651) – Canzona terza a 3
  • Tarquinio Merula (1594-1665) – Canzone „La Miradoro”
  • Dario Castello (1590-1658) – Sonata Prima (soprano & bc.)
  • Bernardo Storace (1637-1707) – Chiacona (klawesyn solo)
  • Adam Jarzebski (ca. 1590-1649) – Corona Aurea a 2
  • Marcin Mielczewski (ca. 1600-1651) – Canzona seconda a 2 pieces for viola da gamba (ew. with bc.)
  • Jonas Tamulionis (ur. 1949) – 3 duets for 2 birbynes
  • Adam Jarzebski (ca. 1590-1649) – Chromatica a 3
  • Giovanni Picchi (1572-1643) – Ballo alla Polacha, Ballo Ongaro, Todescha
  • Adam Jarzebski (ca. 1590-1649) – Spandesa a 3
  • Anonim – Tańce z tabulatury oliwskiej (braniewskiej)
  • Tarquinio Merula (1594-1665) – Chiacona
 • 7 lipca, godz. 19.00, Olecko
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • „FLORILEGIUM MUSICUM”
  • Rafael Przybyła – obój barokowy (Polska)
  • Dariusz Hajdukiewicz – pozytyw organowy (Polska)
  • Jan Pieterszoon Swelinck (1562-1621) – Toccata in a J. S. Bach (1685-1750) – Sinfonia z Kantaty „Ich steh mit einem Fuß im Grabe“ BWV 156
  • Domenico Scarlatti (1685-1757) – Sonata h-moll K.87
  • Francesco Geminiani (1687-1762) – Sonata e-moll na obój i continuo J. S. Bach – Preludium chorałowe „Liebster Jesu, wir sind hier” BWV 706

Georg Philipp Telemann (1681-1767) – Sonata a – moll na obój i continuo

  • Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Canzonetta BuxWV 225
  • Johann Joachim Quantz (1697-1773) – Sonata D – dur na obój i continuo
  • Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-1782) – Preludium Es – dur
  • Johann Wilhelm Hertel (1727-1789) – Partita C – dur na obój i organy obligato
  • Michel Corette (1707-1795) – Noël provençal – Tambourin
 • 8 lipca, godz. 19.00, Olecko
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • „BAROKOWE KONTRASTY”
  • Hélène Schmitt– skrzypce barokowe (Słowacja)
  • Blanka Pavlovičová – skrzypce barokowe (Słowacja)
  • Jakub Stračina – violone grande (Słowacja)
  • Ján Krigovský – violone grande (Słowacja)
  • Marek Čermák– organy (Słowacja)
 • ORGANY WIELKIE
  • Johann Ernest Eberlin (1702 – 1762) – Toccata i fuga C dur
  • Giovanni Battista Vitali (1632-1692) – Toccata i wariacje na skrzypce
  • Antonio Giannotti (1648-1721) – Sonata na skrzypce solo
  • Daniel Georg Speer (1636-1709) – Dwie sonaty na trio fagotowe (transkrypcja na skrzypce i violone grande)
  • Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) – „Sonaty Różańcowe“ – Sonata nr 1, cz. „Zwiastowanie“
 • ORGANY MAŁE
  • Joseph Puschmann (1738 – 1794) – Koncert organowy D-dur
  • Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Sonata G-dur BVW 1021 na skrzypce, kontrabas i klawesyn, cz. Adagio -Vivace –Largo- Presto
  • Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) – Passacaglia „Anielska“ na skrzypce solo
 • 9 lipca, godz. 19.00, Olecko
  • Kościół pw. NMP Królowej Polski
  • PERGOLESI – „STABAT MATER”
  • Hilda Gulyásová – sopran (Słowacja)
  • Matej Benda – kontratenor (Słowacja)
  • Collegium Wartberg pod kierunkiem Janko Krigowsky’ego (Słowacja)
  • Heinrich Ignaz Biber (1644-1704) – „Battalia”
  • Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) – „Stabat Mater”
 • 10 lipca, godz. 19.00, Gołdap
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła
  • LOGROSCINO – „STABAT MATER”
  • Hilda Gulyásová – sopran (Słowacja)
  • Matej Benda – kontratenor (Słowacja)
  • Collegium Wartberg pod kierunkiem Janko Krigowsky’ego (Słowacja)
  • Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) – Sinfonia D-dur
  • Nicola Logroscino (1698-1763) – „Stabat Mater” (polska premiera)
  • Collegium Wartberg:
   • Hélène Schmitt – skrzypce barokowe
   • Blanka Pavlovičová – skrzypce barokowe
   • Wolfram Fortin – viola barokowa
   • Ján Krigovský – violone grande
   • Jakub Stračina – violone grande
   • Marek Čermák – klawesyn, organy

PROGRAM 2017

 • KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: PAWEŁ CZEKAŁA
 • Margrabowa. Treuburg. Olecko – miasto różnych kultur i wyznań
 • 25 czerwca, godz. 14:00, Olecko
 • Wzgórze Kościelne przy Placu Wolności
 • otwarcie fotograficznej wystawy plenerowej
 • BAROKOWE IMPRESJE
 • 25 czerwca, godz. 19.00, Olecko
 • Kościół pw. NMP Królowej Polski
 • Royal Baroque Ensemble – Orkiestra historyczna:
 • Grzegorz Lalek, Marcin Sochan – skrzypce barokowe
 • Marcin Stefaniuk – altówka barokowa
 • Maciej Łukaszuk – wiolonczela barokowa
 • Grzegorz Zimak – kontrabas barokowy
 • Anton Birula – chitarrone
 • Liliana Stawarz – klawesyn, kierownik zespołu
 • Koncert muzyki Georga Philippa Telemanna (1681-1767)
 • Overture-Suite in B-flat major „Les Nations”, TWV 55 B5
 • Overture des Nations anciens et modernes in G major, TWV 55 G4
 • W. A. MOZART – REQUIEM
 • 2 lipca, godz. 14:30, Gołdap
 • Kościół pw. NMP Matki Kościoła
 • 2 lipca, godz. 19:00, Olecko
 • Kościół pw. NMP Królowej Polski
 • Soliści:
 • Olga Siemieńczuk – sopran
 • Wanda Franek – mezzosopran
 • Rafał Grozdew – tenor
 • Paweł Czekała – bas
 • Muzycy Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
 • Dariusz Zimnicki – dyrygent
 • Jan Sebastian Bach (1685 – 1750) – Aria na strunie G z suity orkiestrowej D-dur nr 3 BWV 1068
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Requiem d-moll, KV 626

Bibliografia

 1. www.fundacja-namazurach.pl