Leszek Błaszczyk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1928-2008) – dziennikarz

Biografia

Urodził się 14 lipca 1928 r. w Łodzi. Zmarł 27 kwietnia 2008 r. w Warszawie.
Studiował dziennikarstwo w Wyższej Szkole Partyjnej przy KC PZPR. W latach 1946-1948 pracował w tygodniku zakładowym „Głos Widzewa” w Łodzi. Od 1948 r. jako instruktor harcerski był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Biuletyn Harcerski” w Warszawie, a po jego zamknięciu – zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Na tropie”. W 1949 r. był współzałożycielem „Świata Młodych”, gdzie pełnił funkcję sekretarza redakcji, a od końca tego roku zastępcy redaktora naczelnego.
W 1955 r. został zastępcą redaktora naczelnego „Głosu Olsztyńskiego”, od 1956 r. redaktor naczelny tego dziennika. W Olsztynie był również organizatorem i redaktorem miesięcznika harcerskiego „Brzask”.
W 1958 r. był kierownikiem działu w „Drużynie”, a następnie w latach 1959-1960 w „Przyjaźni”. W latach 1960-1962 sekretarz redakcji „Sztandaru Młodych” i krótko redaktor naczelny „Naszej Ojczyzny”, a od 1963 do 1965 r. kierownik działu w Agencji Robotniczej. W latach 1964-1989 był redaktorem naczelnym „Żagli”. Był inicjatorem wielu akcji popularyzujących żeglarstwo, pionier windsurfingu w Polsce.
Był członkiem Zarządu Głównego SD PRL. Brał udział w pracach jury Nagrody im. Leonida Teligi.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, odznakami: „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”, „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, „Zasłużony dla żeglarstwa polskiego” oraz innymi odznaczeniami.

Bibliografia

  1. Słownik dziennikarzy polskich 1945-1985 A-Z / pod red. Wacława Zuchniewicza // „Prasa Polska”. – 1987, nr 3, s. 32.

Zobacz też