Leonard Serbintowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Katalog wystawy prac olsztyńskich twórców. - Bęsia: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne w Bęsi, 1978.

(1936-?) - olsztyński artysta plastyk (malarstwo, rysunek)

Biografia

Urodził się 1 stycznia 1936 r. w Niemenczynie w pow. wileńskim (Litwa). Jego talent plastyczny uwidocznił się już w dzieciństwie [1]. Wiedzę z zakresu sztuki i technik plastycznych zdobywał pod kierunkiem artysty Jana Ilkiewicza. Następnie kształcił się w Studium Nauczycielskim w Olsztynie oraz na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. Mieszkał w Olsztynie. Zajmował się przede wszystkim malarstwem oraz rysunkiem. Udzielał się również jako regionalny działacz społeczny. Brak danych nt. dalszej działalności artystycznej.

Wystawy

Artyście zorganizowano wiele indywidualnych wystaw (m.in. w Bęsi). Jego twórczość eksponowano również na regionalnych wystawach zbiorowych artystów z woj. olsztyńskiego (np. w Bęsi), jak też ekspozycjach ogólnopolskich (m.in. w Warszawie) oraz za granicą (np. w Kaliningradzie – Rosja).

Bibliografia

  1. Katalog wystawy prac olsztyńskich twórców. - Bęsia: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne w Bęsi, 1978. – S. 16.

Przypisy

  1. Na podstawie: Katalog wystawy prac olsztyńskich twórców, Bęsia, 1978.