Konkurs Plastyczny Zabytki naszego miasta

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Jednorazowy projekt plastyczny o zasięgu powiatowym, zorganizowany w 2007 r. w Kętrzynie.

Organizatorzy

Cele projektu

  • prezentacja i popularyzacja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur
  • edukacyjno-wychowawcze (popularyzacja kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży)
  • prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Przebieg

Projekt miał charakter konkursowy, adresowany był do wszystkich mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, bez limitu czy kategorii wiekowych. Nie zdeklarowano też wymagań co do technik prac. W projekcie wzięło udział 45 osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), przedstawiając prace konkursowe wykonane w rozmaitych technikach plastycznych (ołówek, tusz, farby plakatowe, wydzieranki, techniki mieszane). Ich tematyka dotyczyła hasła wiodącego – obiektów zabytkowych miasta Kętrzyna (wizerunki zamku, kościołów, kamienic, zabytkowych murów). Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 października 2007 r. w siedzibie Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie. Z 74 prac komisja konkursowa wyłoniła 11 laureatów, czterem z nich zostały wręczone nagrody główne, za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Prace uczestników konkursu opublikowano w postaci folderu z dołączonym cyklem pocztówek.

Praca Anny Rakowskiej
Źródło: „Gazeta Olsztyńska”, 2007, nr 40, s. 10

Laureaci

Kategoria: Dzieci

Kategoria: Młodzież

Kategoria: Dorośli

Bibliografia

  1. Ewa: Zabytki naszego miasta / Ewa // „Gazeta Olsztyńska”. - 2007, nr 40, s. 10.