Konkurs Palmy Wielkanocnej w Rozogach 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Piętnasta edycja Konkursu Palmy Wielkanocnej, zorganizowana w Rozogach, 28 marca 2010 r.

Organizator

Cele

 • Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi
 • Kultywowanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów
 • Stworzenie warunków do prezentacji twórczości ludowej dzieci, młodzieży i osób starszych
 • Wymiana wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych
 • Integracja twórców plastyki obrzędowej z powiatu szczycieńskiego

Opis

W konkursie mogli brać udział mieszkańcy gminy Rozogi oraz powiatu szczycieńskiego, osoby indywidualne oraz uczestnicy zbiorowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, organizacje społeczne, koła zainteresowań. palmy mogły być wykonane z roślinności leśnej, nie podlegającej ochronie lub mogły być wykonane całkowicie z bibuły. Sposób wykonania mógł być dowolny z zachowaniem tradycyjnej formy ludowej. Organizatorzy nie ograniczali wysokości palmy. Palmy wykonane z roślinności chronionej nie zostały uwzględnione w konkursie. Jedna osoba lub grupa mogła zgłosić jedną palmę. Palmy oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja oceniała: pomysłowość, estetykę, technikę wykonania prac, bogactwo użytych materiałów, ogólne walory artystyczne i estetyczne.

Laureaci

Kategoria indywidualna dorosłych

Kategoria indywidualna dziecięca

Kategoria zbiorowa dorosłych

 • 1 miejsce równoległe – rodzice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Farynach
 • 1 miejsce równoległe – Klub Seniora „Młodzi Inaczej” w Farynach
 • 2 miejsce – Klub Seniora w Rozogach
 • Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
 • Wyróżnienie – Towarzystwo Przyjaciół Jedwabna
 • Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąpłąwach
 • Wyróżnienie – Władysława Górska z wnuczką Zosią
 • Wyróżnienie – Klub Seniora przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic

Kategoria zbiorowa dziecięca

 • 1 miejsce równoległe – Angelika Kostrzewa, Karolina Kaczmarczyk, Gabriela Olkowska
 • 1 miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach – klasa VB
 • 2 miejsce równoległe - Szkoła Podstawowa w Dąbrowach
 • 2 miejsce równoległe – Przedszkole Samorządowe „Karina Uśmiechu” w Rozogach
 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Klonie
 • Wyróżnienie – dzieci ze Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

Kategoria zbiorowa młodzieżowa

 • 1 miejsce równoległe – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach – klasa IB
 • 1 miejsce równoległe – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach – klasa IA
 • 2 miejsce równoległe – Joanna Pokora, Karolina Kostrzewa, Małgorzata Rosenow
 • 2 miejsce równoległe – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach – klasa IIB
 • Wyróżnienie – samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Rozogach
 • Wyróżnienie – Gimnazjum in. ks. Jana Twardowskiego, Oddział w Dąbrowach

Kategoria oryginalny pomysł

 • 1 miejsce – Iwona Bojarska
 • 2 miejsce – Uczniowski Klub Sportowy „SP Klon Indiaca”
 • 3 miejsce - ośrodek wsparcia Dziennego – „Iskierka” ze Świętajna

Kategoria palm wileńskich

 • 1 miejsce – Polacy z rejonu Wileńskiego

Zobacz też

 • Galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach [1]