Konkurs Fotograficzny – Barczewskie Pejzaże

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Cykliczny konkurs fotograficzny, organizowany od 2007 r. w Barczewie.


Organizator

Opis

Pierwszy konkurs fotograficzny skierowany był do fotografów amatorów gminy Barczewo. Następne konkursy miały formułę otwartą dla wszystkich fotografujących. Przedmiotem fotografii określono osoby, krajobrazy, zabytki, urokliwe i ciekawe miejsca gminy Barczewo. Technika prac dowolna. Nadesłane prace ocenia komisja artystyczna powołana przez organizatora. Jury ocenia zdjęcia pod względem wizualnym, kładąc nacisk na charakterystyczne, rozpoznawalne zakątki Barczewa i gminy. Od 2009 roku wprowadzono podział na kategorie: Architektura, Przyroda, Człowiek, Digital Art. Laureaci otrzymują statuetki, nagrody pieniężne, dyplomy. Wręczenie nagród odbywa się na specjalnej uroczystości połączonej z występami muzycznymi lub recytacją wierszy. Organizowana jest wystawa pokonkursowa w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie lub galerii Salonu Muzycznego im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.

Edycje

Bibliografia

  1. Kozłowski, Zbigniew: Barczewskie pejzaże : Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty / Zbigniew Kozłowski // „Wiadomości Barczewskie”. – 2007, nr 11, s. 16.
  2. Rok, Anna: Konkurs, wystawa, recital i… / Anna Rok // „Wiadomości Barczewskie”. – 2008, nr 10, s. 7.
  3. Wyniki konkursu „Barczewskie pejzaże 2009” // „Wiadomości Barczewskie”. – 2009, nr 12, s. 19.

Przypisy

  1. Komunikat dostępny w Internecie [dostęp: 28 stycznia 2011 r.] [1]

Zobacz też

  • Laureaci oraz nagrodzone zdjęcia [2]
  • Laureaci oraz zdjęcia konkursowe [3]