Konkurs Trzeci Sektor w Mediach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs dla dziennikarzy poruszających w swoich publikacjach tematykę organizacji pozarządowych, organizowany od 2005 r.

Informacje ogólne

Organizatorzy:

 • Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
 • olsztyński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Olsztyna, który funduje nagrodę rzeczową w wysokości pięciu tysięcy złotych. Nagroda wręczana jest podczas corocznego Forum Organizacji Pozarządowych.
Konkurs adresowany jest do wszystkich dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych. Kandydatów zgłaszać mogą członkowie jury, redakcje, dziennikarze i stowarzyszenia dziennikarzy. Oceniany i wyróżniany jest całokształt publikacji autora w danym roku.
Kryteria oceny:

 • znaczenie działalności i twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego
 • wartość informacyjna
 • obiektywizm, bezstronność i niezależność sądów dziennikarskich
 • rzetelność w zbieraniu materiału
 • walory edukacyjne
 • atrakcyjność formy dziennikarskiej[1]

Laureaci

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bibliografia

 1. (jjp): Konkursy ROPMO po raz szósty / (jjp) // „Donosiciel Pozarządowy”. – 2010, nr 3, s. 3.
 2. jk: Dziennikarski konkurs : po raz szósty – Trzeci Sektor w Mediach / jk // „Bez Wierszówki”. – 2010, nr 10, s. 2.
 3. Panas, Jacek: Nasz kolega Jurek / Jacek Panas // „Nowe Życie Olsztyna”. – 2005, nr 11, s. 24.
 4. TK: Wojciechowska doceniona za Borussię / TK // „Gazeta Wyborcza”. – 2006, nr 294, dod. „Olsztyn”, s. 1.
 5. Trzeci sektor w mediach // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 11, s. 7.
 6. Mierzyńska, Elżbieta: Nagroda za temat / Elżbieta Mierzyńska // „Posłaniec Warmiński”. – 2009, nr 25/26, s. 2.

Przypisy

 1. Za: regulamin konkursu na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych