Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski

Zabytek architektury sakralnej wzniesiony pod koniec XIX wieku.

Lokalizacja

Kościół został wybudowany na krańcu wsi Dźwierzuty (dawniej Swersutten, niem. Mensguth). Wieś znajduje się w powiecie szczycieńskim.

Historia

W drugiej połowie XIX wieku w Dźwierzutach i okolicy wzrosła liczba ludności katolickiej. W wyniku ich starań 2 stycznia 1871 roku nowej wspólnocie przydzielono duszpasterza. W latach 1873-1876 zakupiono plac pod budowę kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 18 maja 1880 roku, a 19 września 1883 roku dziekan z Barczewa, ksiądz Edward Stock, dokonał poświęcenia świątyni. Konsekracji kościoła ku czci Trójcy Świętej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dokonał biskup Filip Krementz w dniu 24 czerwca 1884 roku. Parafię erygowano 19 listopada 1891 roku.

Opis

Jest to kościół orientowany, jednonawowy, wzniesiony w stylu neogotyckim, murowany z czerwonej cegły, nieotynkowany. Od zachodu przylega do niego wieża z kruchtą, zwieńczona spiczastym hełmem. Przy wieży znajduje się także wejście na chór półcylindryczną klatką schodową. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium. Korpus budowli został oszkarpowany, wieńczą go szczyty schodkowe i dwuspadowych dach z dachówki. Ostrołukowe okna wypełnione zostały maswerkiem. Wnętrze nawy przykryto stropem wspartym na drewnianych belkach z poprzecznymi belkami podtrzymującymi. W prezbiterium, niższym od nawy, zastosowano sklepienie gwiaździste.

Wyposażenie

Wystrój i wyposażenie kościoła pochodzą z okresu jego budowy i utrzymane są w stylu neogotyckim. Styl te reprezentują m.in. ołtarz główny z figurami dwóch aniołów, dwa ołtarze boczne, ambona, konfesjonały i zespół ławek. W prezbiterium znajdują się witraże z przedstawieniami Tronu Łaski, Archanioła Gabriela i Archanioła Michała; w nawie z motywem kwiatów. W kościele znajduje się także kropielnica 1874 roku, a także barokowy krucyfiks na ścianie tęczowej.

Zobacz też

Bibliografia

  1. Bielawny, Krzysztof: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Dźwierzutach / Krzysztof Bielawny. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.
  2. Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej. Tom 2 / red. Bronisław Magdziarz. – Olsztyn : Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej, 1999. – S. 204-205.
  3. Liżewska, Iwona: Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej / Iwona Liżewska, Wiktor Knercer. – Olsztyn : Remix ; Związek Gmin Mazurskich „Jurand”, 1998. – S. 37.