Kościół ewangelicko-metodystyczny w Dąbrównie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Zabytek architektury sakralnej wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku.

Lokalizacja

Świątynię wybudowano w centrum Dąbrówna (do 1945 roku Dąbrówno było miastem), obecnie znajduje się przy ulicy Kościelnej. Dzisiejsza wieś położona jest w powiecie ostródzkim, 9 km na południe od Grunwaldu.

Historia

Pierwszy kościół powstał w Dąbrównie jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku. Uległ on zniszczeniu, podobnie jak i zamek, po zdobyciu miasta przez wojska polsko-litewskie, maszerujące w stronę Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Budowlę zrekonstruowano, wykorzystując do tego celu drewno. W 1601 roku wzniesiono kościół murowany, z zakrystią od strony południowej. W 1687 roku od północy dostawiono do niego mauzoleum rodu Finckensteinów, ówczesnych właścicieli Dąbrówna, a także lożę kolatorską nad zakrystią. Na przełomie wieku XVIII i XIX kilkakrotnie przeprowadzano remonty kościoła. W 1724 roku dodano nawy boczne z emporami, a w 1842 roku fasada zachodnia otrzymała neogotycki szczyt (według projektu inspektora Valentina z Morąga). Z tego samego okresu pochodzą prawdopodobnie zwieńczenia okien w nawach bocznych, a także neogotyckie przybudówki w nawach południowej i zachodniej. Od czasów reformacji kościół ten należał do ewangelików (1525-1945). Od 1946 roku jest siedzibą wspólnoty kościoła ewangelicko-metodystycznego.

Opis

Jest to świątynia orientowana, trójnawowa, murowana z cegły, otynkowana. Jej dzwonnica powstała z przebudowanej baszty miejskiej. Wnętrze kościoła przykryte zostało płaskim, drewnianym stropem, polichromowanym około 1730 roku. Przedstawiono na nim sceny Chrztu w Jordanie, Paschy i Ostatniej Wieczerzy, a także wizerunki proroków i personifikacje cnót. Dwuprzęsłową zakrystię przykryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a kaplicę Finckensteinów, sklepieniem kolebkowym – prowadzi do niej oddzielne, zewnętrzne wejście zwieńczone kamiennym portalem. W chórze znajduje się bogato polichromowana empora kolatorska. Pod koniec lat 90-tych XX wieku w jej otoczeniu odnaleziono gotyckie malowidła z drugiej połowy XIV wieku. Są tam także płyty nagrobne rodziny Oelsnitzów i Finckensteinów z XVI i XVII wieku. Kościół jest oddzielony od pozostałej części terenu fragmentami średniowiecznego muru obronnego.

Zobacz też

Bibliografia

  1. Olkowska, Ewa: Odkrycie gotyckich malowideł ściennych w prezbiterium kościoła ewangelicko-metodystycznego w Dąbrównie / Ewa Olkowska, Małgorzata Kumorowicz // „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”. – R. 1 (1999), s. 203-210.
  2. Rzempołuch, Andrzej: Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich / Andrzej Rzempołuch. – Olsztyn : Remix, 1992. – S. 114.

Linki

  • Dąbrówno - zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski, ob. Metodystów, materiał zamieszczony na stronie internetowej, www.ciekawemazury.pl [dostęp 07.11.2013 r.]
  • Kościół ewangelicko-metodystyczny: Dąbrówno, materiał zamieszczony na stronie internetowej, www.wbp.olsztyn.pl [dostęp 07.11.2013 r.]