Klub Młodej Inteligencji Czerwona Oberża w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gerard Kwiatkowski - jeden ze współzałożycieli Klubu.
Źródło:http://www.galeria-el.pl/

Klub zrzeszający młodych ludzi zainteresowanych rozwojem życia kulturalnego w Elblągu, działający w latach 1958-1964.

Opis

Założycielem klubu i jego głównym działaczem był Mirosław Dymczak, ówczesny pracownik Zakładów Mechanicznych Zamech w Elblągu, a jego członkami młodzi, wykształceni pracownicy tego zakładu. Siedzibą był lokal znajdujący się na parterze byłego hotelu robotniczego przy pl. Słowiańskim w Elblągu.

Działalność

Początki Klubu związane są z Dyskusyjnym Klubem Filmowym, którego działalność obejmowała cykle programowo-repertuarowe, prezentujące dzieła filmowe zarówno znane, jak i niedostępne widzom. Korzystano przy tym ze zbiorów archiwalnych oraz wypożyczano filmy z placówek konsularnych krajów zachodnich. Głównym jednak celem działalności popularyzującej arcydzieła filmu światowego było kontaktowanie środowiskowej społeczności ze znaczącymi dziedzinami współczesnej kultury i sztuki. Zapraszano przy tym wybitnych krytyków i teoretyków sztuki filmowej. Wkrótce formułę klubu poszerzono o kontakty z innymi dyscyplinami kultury i sztuki współczesnej. Upatrując ludzi ciekawych i dysponujących najlepszymi kontaktami zaproszono do Elbląga m.in. Kazimierza Rudzkiego, Jerzego Waldorffa, Melchiora Wańkowicza, Jana Drohojewskiego, Stefana Kisielewskiego. Kolejną inicjatywą było nawiązanie stałych kontaktów z Filharmonią Narodową, która 21 marca 1959 r. zainaugurowała swój długoletni patronat nad Elblągiem koncertem kilkudziesięcioosobowej orkiestry pod batutą Bohdana Wodiczki. W ramach tego patronatu Elbląg odwiedziło wiele znakomitych zespołów muzycznych i solistów światowej sławy. Muzeum Narodowe w Warszawie przeprowadziło tu cykl odczytowy pt. Od piramid do Picassa, zakończony pierwszą w powojennym Elblągu wystawą dzieł wybitnych malarzy polskich. Zorganizowano dziesiątki innych ciekawych imprez, spotkań z interesującymi ludźmi, występów popularnych zespołów polskich, m. in. studenckiego teatru „CO TO” z Gdańska itp. W klubie tym rozpoczął też działalność jeden z pierwszych w Polsce klubów jazzowych – EL Klub Jazzu Tradycyjnego, skupiający młodą inteligencję techniczną związaną z Zakładami Zamech. Działalność „Czerwonej Oberży” stanowiła również zachętę dla innych grup środowiskowych. Była impulsem do utworzenia przez Gerarda Kwiatkowskiego w 1962 r. Galerii EL służącej kontaktom i konfrontacjom sztuki awangardowej.

Bibliografia

  1. Tomczyk, Ryszard: Bedeker elbląski. – Gdańsk : Wydawnictwo Oskar, 2000. - S. 25-26.