Klub Literacki w Olsztynie (1946)

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klub zrzeszający miłośników literatury powołany w Olsztynie w 1946 r.


Opis

W 1946 r. w Olsztynie z inicjatywy naczelnika Wydziału Kultury oraz miłośników literatury przystąpiono do powołania Klubu Literackiego. Ze względu na małą liczbę pisarzy w Olsztynie planowano powołanie Klubu o charakterze miłośniczo-amatorskim[1]. Zawiązano dwudziestoosobowy Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym został Jan Grabowski. Opracowano statut Klubu, który określał cele. Niestety brak lokalu na działalność Klubu oraz problemy organizacyjne spowodowały, że Klub nie został zarejestrowany i nie rozpoczął faktycznej działalności.

Cele

 • Prowadzenie wspólnej pracy nad rozwojem umysłowym i szerzenie działalności literackiej
 • Wzajemne zbliżenie się i utrzymanie zawodowej i szerzenie towarzyskiej łączności wśród swych członków
 • Praca literacka nad młodzieżą, wyrobienie poczucia estetycznego oraz urządzanie wieczorków artystycznych
 • Wydawanie prac członków Klubu Literackiego
 • Organizowanie wzajemnej pomocy członkom Klubu

Działalność

Cele Klubu miały być realizowane poprzez:

 • Urządzanie zebrań dyskusyjnych we własnym gronie i przy współudziale osób postronnych
 • Wydawanie czasopism, zakładanie czytelni i bibliotek, urządzanie wieczorów autorskich i odczytów publicznych z dziedziny literatury, nawiązanie kontaktu z pokrewnymi stowarzyszeniami
 • Organizowanie wśród członków, z udziałem osób postronnych, zebrań towarzyskich i zabaw, mających na celu pożyteczne i przyjemnie spędzenie wolnego czasu [2].

Bibliografia

 • Bierkowski, Tadeusz: Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970 / Tadeusz Bierkowski. – Bydgoszcz ; Olsztyn : Wydaw. WSP, 1980.

Przypisy

 1. Cyt. za Bierkowski, Tadeusz, Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970, Bydgoszcz ; Olsztyn, 1980, S. 63.
 2. Cyt. za Bierkowski, Tadeusz, Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970, Bydgoszcz ; Olsztyn, 1980, S. 63.