Kino Zenit w Młynarach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Kino działające w Młynarach od 1950 r.

Historia

Placówka rozpoczęła działalność w 1950 r. Na ten cel wyremontowano budynek przy ul. Dworcowej 10 z końca XIX wieku. W okresie międzywojennym mieścił się tam zajazd z restauracją oraz była sala ze sceną, na której odbywały się świąteczne zabawy. Po remoncie powstała w nim sala kinowa oraz świetlica. Pierwszym kierownikiem kina został Tadeusz Balicki. Filmy wyświetlane były 2 razy w tygodniu. W sali kinowej odbywały się spotkania i prelekcje, uroczyste akademie. W 1957 r. Centralny Zarząd Kin w Warszawie zezwolił na codzienną projekcję filmów. Gruntowny remont budynku pozwolił na przygotowanie nowej sali kinowej z 243 miejscami. Przygotowano kasę i poczekalnię z bufetem. Zainstalowano aparaturę projekcyjną w specjalnie przygotowanym na ten cel zapleczu. Po kapitalnym remoncie kino oddano do użytki 1 maja 1963 r. Wówczas otrzymało nazwę „Zenit”. Od 1 września 1963 r. kierownikiem kina został Placyd Daszkiewicz. Kino zatrudniało 2 kinooperatorów, bileterkę, sprzątaczkę i palacza c.o. Rocznie odbywało się około 440 projekcji filmowych, które miały około 21 000 widzów. 26 kwietnia 1984 r. kierownikiem kina oraz kinooperatorem został Andrzej Daszkiewicz. W 1985 r. kino otrzymało nową aparaturę projekcyjną. W pomieszczeniach kina urządzono galerię. W 1990 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Gdańsku planowało zlikwidować kino „Zenit” w Młynarach. Wówczas władze miasta podjęły decyzję włączenia kina w skład Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Od tego czasu Andrzej Daszkiewicz sprawuje opiekę nad kinem. W ramach ośrodka kino zatrudniało 1 kinooperatora oraz kasjera-biletera. W 2006 r. w kinie zorganizowano 9 projekcji dla szkół, 26 seansów wieczornych, 3 programy profilaktyczne. W sali kinowej organizowane są koncerty i działalność kulturalno-rozrywkowa. Z koncertami występowali m.in. Wiesław Michnikowski (1993), Krzysztof Daukszewicz (1995, 1999), Alosza Awdiejew (1995, 2005), Odbywały się próby zespołów muzycznych oraz tańca nowoczesnego.

Cele

  • Popularyzacja sztuki filmowej
  • Organizowanie projekcji filmowych, spektakli, przedstawień, koncertów

Kadra

Kinem kierowali:

Bibliografia

  1. Białobrzeski, Jerzy: Młynary : małe miasto : 1327-2007 / Jerzy Białobrzeski. – Olsztyn : Adam Białobrzeski, 2008.