Kinematografia Polska w XXV-lecie PRL – Dni Filmu Polskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Całoroczny ogólnopolski projekt filmowy, realizowany w 1969 r. w ówczesnym województwie olsztyńskim.

Cele

 • popularyzacja filmu polskiego
 • zwiększanie kultury filmowej uczestników projektu

Opis

Opisywana akcja realizowana była przez cały rok 1969 r. W ramach projektu, zgodnie z wytycznymi Naczelnego Zarządu Kinematografii oraz ramowym planem Wojewódzkiego Komitetu Filmowego prezentowano fabularne i krótkometrażowe filmy polskie we wszystkich kinach na terenie województwa. Filmy zgrupowano w zestawy:

 • Polska walcząca
 • Komedia polska w XXV-leciu PRL
 • Kobieta w filmie polskim
 • Przeobrażenia wsi polskiej
 • Młodzi bohaterowie filmu polskiego
 • Najlepsze adaptacje filmowe utworów literackich
 • Szlakiem zwycięstwa
 • Droga do socjalizmu
 • Warszawa w walce z okupantem

Zestawy filmów krótkometrażowych:

 • Między wojnami
 • Polacy na frontach II wojny światowej
 • Faszyzm i jego oblicze.

Każdy z zestawów prezentowany był w jednym z kin Olsztyna, następnie zaś kierowany do kin w terenie. Większość zestawów tematycznie powiązana została z rocznicami i świętami przypadającymi w poszczególnych miesiącach roku.
Podsumowując – w ramach projektu odbyło się:

 • 11 spotkań z twórcami i aktorami filmowymi
 • 75 seansów połączonych z występami artystycznymi
 • 1 konkurs prasowy
 • 95 prelekcji o filmie polskim
 • 53 imprezy o charakterze masowym
 • 47 spotkań z członkami ZBoWiD lub działaczami Komitetów Obywatelskich
 • 17 kiermaszy książek i wydawnictw filmowych
 • 138 dyskusji o filmach polskich na obozach, koloniach, w szkołach i w klubach.
 • konkurs „Poznaj swój kraj” w 247 szkołach województwa (organizator: Centrala Filmów Oświatowych „Filmos”)
 • 247 projekcje o problematyce XXV-lecia PRL w Kinach Oświatowych

Ponadto wiele filmów użyczono instytucjom oświatowym – na akademie, spotkania, wieczornice związane z XXV-leciem PRL.
W kwietniu i maju 1969 r. kina „Filmosu” przedstawiały filmy poświęcone martyrologii Polaków oraz tematyce II wojny światowej. Natomiast w dniach 26 lutego-8 marca odbył się w Nowym Mieście lubawskim oraz w Lubawie [[Przegląd Filmów „Rośli z Polską Ludową”.
W ramach projektu przedsiębiorstwa WZKin oraz CWF przygotowały kilka wystaw dotyczących historii kina polskiego, eksponowanych w hallu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, w Kinie „Polonia” oraz w kinach terenowych. W szkołach zorganizowano konkursy na najlepszą pracę literacką na temat oglądanych filmów oraz spotkania z Renatą Kossobudzką oraz Emilem Carewiczem./ Podsumowanie projektu miało miejsce w styczniu 1970 r.

Bibliografia

 1. Kronika wydarzeń kulturalnych // „Pojezierze”. – 1970, [nr] wiosna, s. 42-43.