Kazimierz Piekut

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1903-1955) - poeta, współtwórca pism regionalnych

Biografia

Urodził się 14 sierpnia 1903 r. w Sielcu koło Płońska w rodzinie Jana i Ewy z Krawczyków. W latach 1917-1926 uczęszczał do Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku. W czasie wojny przebywał w Warszawie. W lipcu 1945 r. zamieszkał w Piszu, a następnie przeniósł się do Olsztyna, gdzie osiedlił się na stałe. Zmarł 12 marca 1955 r.

Działalność

Po ukończeniu szkoły pracował jako prywatny nauczyciel, a następnie od 1929 r. jako urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Płońsku, Grójcu i Płocku. Po 1945 r. pracował w Urzędzie Skarbowym w Piszu. Po przyjeździe do Olsztyna, uczestniczył w zakładaniu „Słowa na Warmii i Mazurach” – regionalnego dodatku do gazety „Słowo Powszechne” (1952 r.). Od 1963 r. był sekretarzem Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju w Olsztynie.

Twórczość

Strona tytułowa tomiku Wyspa czarnych aniołów, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1957.

Debiutował w 1927 r. wierszami na łamach prasy katolickiej. W 1935 r. opublikował zbiorek poezji Krople deszczowe. Po 1945 r. swoje wiersze drukował w „Tygodniku Powszechnym”, „Dziś i Jutro”, „Wrocławskim Tygodniku Katolickim” oraz w „Słowie na Warmii i Mazurach”, a także w kalendarzach: Warmii i Mazur i Wielkopolskim. Zostały one zebrane w pośmiertnie wydanym tomiku Wyspa czarnych aniołów (1957). Ponadto poszczególne utwory włączono do kilku antologii (m.in. w opracowaniu E. Martuszewskiego, Z. J. Peszkowskiego, J. A. Jastrzębskiego, W. Ogrodzińskiego oraz w opracowaniach wydanych w Londynie w latach 1973-1974 przez Oficynę Poetów i Malarzy. Dwadzieścia wierszy poety znalazło się w wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX antologii: Każdej chwili wybierać muszę. Inspiracją autora był świat jego własnych przeżyć oraz fascynacja światem przyrody. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęcił tematyce religijnej. Po osiedleniu się w Olsztynie często sięgał do problemów regionalnych; pisał też o zasłużonych ludziach Warmii i Mazur.[1]

Przypisy

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988, Olsztyn, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991, s. 80.

Bibliografia

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. – S. 80.
  2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 33.
  3. Współcześni pisarze województwa olsztyńskiego / [red. nauk. Edward Martuszewski ; aut. not biograficznych Jan Burakowski et al. ; aut. bibliogr. Sabina Siemaszko, Tamara Wajsbrot.]. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1972. – S. 109-110.