Jerzy Sikora

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: sppwarszawa.pl

(1959- ) – ksiądz, poeta, krytyk literacki, eseista, diecezjalny duszpasterz twórców i dziennikarzy, pracownik naukowy, organizator kultury

Biografia

Urodził się w 1959 r. w Rajgrodzie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Mieszka w Ełku.

Działalność

W latach 1987-1993 przygotowywał (z początku pod pseudonimem Łukasz Młodziński) dla Sekcji Polskiej Radia BBC w Londynie audycje prezentowane w programie „Wiara i świat współczesny”. W latach 1990-1997 był wykładowcą literatury polskiej i kultury języka polskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Równocześnie redagował tygodnik łomżyński „Głos Katolicki”, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego (1993-1996), a następnie redaktora naczelnego (1996-1997). Był również redaktorem naczelnym „Łomżyńskich Wiadomości Diecezjalnych” i diecezjalnym korespondentem Biura Prasowego Sekretariatu Polski, a następnie Katolickiej Agencji Informacyjnej. W 1998 r. przeszedł z diecezji łomżyńskiej do diecezji ełckiej. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także wykładowcą w Katedrze Homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, a także w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku i na studiach zaocznych w Ełku w ramach Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”. Od kilku lat organizuje spotkania integracyjne dla środowisk twórczych z Ełku i okolic, uczestniczy także w organizacji Łomżyńskich Czerwców Literackich. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Publikacje

Jest autorem ponad trzystu publikacji (wiersze, proza, eseje, recenzje, artykuły naukowe) w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach, m.in. w „Akcencie”, „Dzienniku Polskim” (Londyn), „Frazie”, „Ładzie”, „Kresach”, „Nowych Książkach”, „Poezji”, „Słowie”, „Studiach Teologicznych”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Więzi”, „Arce”. Opublikował również monografię Londyńska grupa literacka „Merkuriusza” i „Kontynentów” (2000), a także zredagował album Jan Paweł II w diecezji ełckiej (1999) oraz Poezje ks. Michała Piaszczyńskiego (2000).

Twórczość

Jest autorem tomików poetyckich:

 • Kamienowanie płatka róży (1986)
 • Ciemne drzewo (1988)
 • Krzyki, rozdarcia, pęknięcia (1988)
 • Szukam błękitu (1991)
 • Zrywanie dekoracji (1993)
 • Jestem złodziejem światła (1995)
 • Demony mieszkają w nas. Wiersze wybrane (2001)

Nagrody i wyróżnienia

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in.:

 • Nagrodę Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej - w zakresie poezji (1991)
 • Nagrodę Literackiej im. Józefa Czechowicza (1996)
 • Wyróżnienie w konkursie im. Zygmunta Glogera, za dokonania naukowe, publicystyczne, literackie i edytorskie, a także organizowanie i redagowanie pism katolickich (2001)

Otrzymał również wiele nagród na ogólnopolskich konkursach literackich m.in. na XVIII Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim / red. Grażyna Gregorowicz. – Olsztyn : Ga Ga Art. Agencja Promocji, 2001. – S. 128-129.

Zobacz też

 • Strona internetowa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Warszawa sppwarszawa.pl