Jerzy Józef Korkozowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1919-2003) – pisarz, polonista, pedagog

Biografia

Urodził się 10 kwietnia 1919 r. w Lublinie. W 1937 r. zdał egzamin maturalny w Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie. Ukończył Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Olsztynie, Szczytnie, Bartoszycach i Ostródzie. Zmarł 26 sierpnia 2003 r. Został pochowany w Ostródzie.

Działalność

W 1947 r. pracował jako polonista w Liceum dla Dorosłych w Olsztynie, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach (1948-1957) oraz w Liceum dla Dorosłych w Szczytnie (1957-1961). W latach 1961-1971 sprawował urząd dyrektora Studium Nauczycielskiego w Ostródzie, a od 1971 r. do 1979 r. kierował ostródzkim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu wykładał język polski w Liceum – do roku 1993. Od 1979 r. zamieszczał w „Gazecie Olsztyńskiej” artykuły i felietony poświęcone literaturze. Od 1981 r. jego teksty ukazywały się także w „Głosie Nauczycielskim”.

Twórczość

  • Wycieczka na Łomnicę. Wspomnienia (1983)
  • Od Paska do Przybyszewskiej: wszystkie myśli pozajmowane (Pamiętniki, listy, dzienniki t felietony pisarzy polskich) (1988)
  • Z literatury i z pamięci (Felietony) (2006) - wydane pośmiertnie

Nagrody

  • Nagroda dwutygodnika „Warmia i Mazury” (1987)

Bibliografia

  1. Frybes, Stanisław: Jerzy Korkozowicz : (1919-2003) / Stanisław Frybes // „Gazeta Wyborcza”. - 2003, nr 266, dod. „Olsztyn”, s. 5.
  2. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. – S. 117.
  3. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 52-53.

Zobacz też