Jerzy Cwinarowicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus X"

(1932-1994) – dziennikarz

Biografia

Urodził się w Wąbrzeźnie. Absolwent Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Zanim rozpoczął karierę dziennikarską pracował jako wizytator w Oddziale Oświaty Rolniczej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Na stanowisku tym wniósł znaczący wkład w poprawę sprawności kształcenia (zmniejszenie odpadu i odsiewu uczniów) i poziomu nauczania w technikach rolniczych w województwie.

Od 1964 r. współpracował z tygodnikiem „Nasza Wieś”, w 1965 r. został kierownikiem działu rolniczego w tym piśmie. Jednocześnie współpracował z „Dziennikiem Ludowym”, „Warmią i Mazurami”, „Głosem Olsztyńskim”. W latach 1970-1975 był zastępcą kierownika działu i publicystą w „Gazecie Olsztyńskiej”. Po przerwie w 1981 r. powrócił do pracy w dziennikarstwie na stanowisko redaktora naczelnego tygodnika „Nasza Wieś” (1989 r.).

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Jerzy Cwinarowicz pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Laureat nagrody Publicystów Rolnych SDP (1972 r.). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, NOT i im. I. Krasickiego.

Zmarł 8 marca 1994 r. w Olsztynie.

Bibliografia

  1. Słownik dziennikarzy polskich 1945-1985 A-Z / pod red. Wacława Zuchniewicza // „Prasa Polska”. – 1987, nr 12, s. 31.
  2. Pilarek, Bolesław: Cztery spotkania z Jerzym Cwinarowiczem / Jarosław Pilarek // „5 plus X”. – 2004, nr 3, s. 25.
  3. Jerzy Cwinarowicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 1994, nr 57, s. 2.