Janusz Jędrzejewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1954-2009) – dyrygent, kompozytor, pedagog

Biografia

Urodził się 6 lutego 1954 r. w Grudziądzu. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 12 lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Grudziądzu w klasie akordeonu Leona Kubery, naukę kontynuował w Liceum Muzycznym w Grudziądzu w klasie kontrabasu. W roku 1973 r. rozpoczął studia muzyczne na Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Franciszka Woźniaka. Po studiach w 1978 r. pracował krótko jako asystent w Akademii Muzycznej, od 1978 r. mieszkał w Elblągu i pracował w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Zmarł 4 kwietnia 2009 r.

Działalność artystyczna

Kompozytor, nauczyciel, autor materiałów dydaktycznych.
W okresie szkolnym tworzył trio gitarowe, grał w zespołach muzycznych (także rozrywkowych), występował w kabarecie i dbał o muzykę do jego repertuaru. W czasie studiów był dyrektorem artystycznym i kompozytorem zespołu „Kwadrat”, działającego przy Gdańskim Klubie Studenckim. Współpracował ze środowiskiem kulturalnym Elbląga: Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska” (jako kompozytor), Elbląskim Teatrem Dramatycznym. W 1978 r. założył z żoną chór „Cantata”, z którym współpracował jako aranżer i dyrygent. Udzielał również prywatnych lekcji kompozycji.

Twórczość

Janusz Jędrzejewski był kompozytorem „piszącym w duchu klasycznym”. Wyznawał zasadę „komunikatywności języka muzycznego” i nie widział „potrzeby podpierania się żadnymi treściami pozamuzycznymi, np. tekstem”[1]. Pierwsze próby kompozytorskie Janusza Jędrzejewskiego powstały w wieku 8 lat. Pierwszym utworem kompozytora był Oberek D-dur. Jego twórczość obejmuje różnorodne formy i rodzaje muzyki: dzieła symfoniczne, muzykę chóralną, kameralną i utwory solowe, ale również muzykę rozrywkową, piosenki, jazz, kompozycje do przedstawień teatralnych oraz łatwe utwory dla uczniów szkół muzycznych.
Współpracował z czasopismem „Tydzień w Elblągu”, w którym publikował felietony w cyklu pt.Tak sobie myślę.

Kompozycje

 • Kantata Historyczna
 • Tryptyk współczesny:
  • Kosmos – Frustracje – Extasis
  • 3xW (women-war-wife)
 • Utwory instrumentalne (wybór):
  • Suita na obój z orkiestrą
  • Koncert puzonowy
  • Sonata '96
  • suita Słowa Imiona
  • Sonata skrzypcowa D
  • Kwartet smyczkowy '04
  • szkic symfoniczny Wiek nr 21
 • Utwory wokalne (wybór):

Bibliografia

 1. Górski, Waldemar: Cantata Elbingensis : twórczość chóralna Janusza Jędrzejewskiego i działalność kulturalna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „Cantata” w Elblągu / Waldemar Górski. – Elbląg ; Gdańsk : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. – S. 32-35, 113-117.
 2. Kompozytorzy polscy 1918-2000 / pod red. Marka Podhajskiego ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. – Gdańsk ; Warszawa : 2005.
 3. Przybylska, Krystyna: Zostawił ślad / Krystyna Przybylska // „Tydzień w Elblągu”. – 2009, nr 11, s. 14.

Przypisy

 1. Wszystkie cytaty za: Górski Waldemar, Cantata Elbingensis. Twórczość chóralna Janusza Jędrzejewskiego i działalność kulturalna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „Cantata” w Elblągu, Elbląg – Gdańsk, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005, s. 34.

Zobacz też