Janina Szneider

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło:Szneider, Janina: Talent dał mi Bóg : artyści ziemi barczewskiej, „Wiadomości Barczewskie”, 2000, nr 5, s. 3.

Artystka ludowa mieszkająca w Barczewie.

Biografia

Malarstwem i muzyką interesowała się już w szkole podstawowej. Ukończyła szkołę fryzjerską. Pochodzi z Bydgoszczy skąd przeniosła się na Warmię w 1958 r. Początkowo mieszkała w Ruszajnach, po kilku latach przeniosła się jednak do Barczewa. Tutaj zapisała się do chóru, który działał początkowo przy Domu Kultury w Barczewie, później przy szkole podstawowej i kościele. Wzięła udział w kursie tkactwa zorganizowanym przez Barbarę Hulanicką i jej małżonka Andrzeja. W latach 1985-1989 r. pracowała w barczewskiej Synagodze.

Działalność

Przez kilka lat związana była z Centrum Tkactwa Artystycznego w Barczewie. Prowadziła w 2000 r. kurs tkactwa w Domu Kultury w Barczewie.

Twórczość

Najbardziej lubi gobeliny. Przewodnimi tematami jej prac są pejzaże, kwiaty, postacie pojawiają się także tematy religijne. Kolory które do minują to zielenie, brązy oraz żółcie.

Osiągnięcia

Laureatka wielu nagród na ogólnopolskich przeglądach tkaniny nieprofesjonalnej.

Bibliografia

  1. Szneider, Janina: Talent dał mi Bóg : artyści ziemi barczewskiej / Janina Szneider ; rozm. Małgorzata Bronowska-Waliszewska // „Wiadomości Barczewskie”. – 2000, nr 5, s. 3.