Jacek Maciej Wojtkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: frombork.art.pl
Olsztyn 2002.

(1969- ) – duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, konserwator zabytków w Archidiecezji Warmińskiej, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biografia

Urodził się w 1969 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W 1994 r. uzyskał stopień magistra. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1998 r. uzyskał kościelny stopień licencjata z historii Kościoła. W latach 1997-2001 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uwieńczone stopniem doktora teologii w zakresie teologii ekumenicznej na podstawie rozprawy Starania Diecezji Warmińskiej o kościoły ewangelickie w latach 1972-1992. Studium z ekumenizmu praktycznego.

Działalność

W latach 1994–1996 pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Katarzyny w Braniewie, następnie pracował jako notariusz w Kancelarii w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej (1999–2005). Od 2001 r. jest wicedyrektorem Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, a od 2006 r. archidiecezjalnym konserwatorem zabytków. Równocześnie w latach 1998-1999 wykładał Historię Kościoła w Kolegium Teologicznym w Gietrzwałdzie przy Warmińskim Instytucie Teologicznym. W latach 2002–2004 wykładał również na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2003 r. pełni funkcję adiunkta w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno-Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych UWM. Jest redaktorem „Rocznika Archidiecezji Warmińskiej”. Specjalizuje się w antropologii kultury, antropologii religii, w historii Kościoła, szczególnie w zakresie ekumenizmu, historii sztuki tradycji prawosławnej, ewangelickiej i katolickiej, historii Warmii i Mazur, kultury ewangelickiej i katolickiej na Warmii i Mazurach.

Publikacje

Jego artykuły zamieszczane były m.in. w „Biuletynie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” oraz w „Warmińskich Wiadomościach Archidiecezjalnych”. Opublikował m.in.:

  • Świątynie ewangelickie przekazane katolikom na Warmii i Mazurach w latach 1972-1992 (2002)
  • Parafia św. Jana Ewangelisty w latach 1945-2005 w świetle akt Kurii i Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, w: Kawkowo Nowe i Stare 625 lat, red. R. Andrukiewicz (2005)
  • Losy ewangelickich obiektów sakralnych na terenie Warmii i Mazurw latach 1945-1989, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, pod red. J. Kłaczkowskiego (2009)

Pod jego redakcją ukazały się również:

  • Katalog świadków wiary : studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (2009)
  • Sanktuaria Archidecezji Warmińskiej – współredaktor Janina Bosko (2009)

Nagrody i wyróżnienia

  • W 2005 r. został odznaczony przez papieża Benedykta XVI godnością Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości (prałata).

Bibliografia

  1. Gesty, znaki, symbole / pod red. Piotra Obarka. Olsztyn : Studio GRAVITE, 2010. – S. 198.
  2. Katedra sztuk pięknych: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / pod red. Elżbiety Cieśniarskiej. – Olsztyn : Studio AVALON, 2004. - S. 99.

Zobacz też

  • Strona internetowa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.uwm.edu.pl