Józef Kulesza

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1910-2005) - rzeźbiarz amator (drewno lipowe) z Nowej Wsi k. Iławy.

Biografia

Urodził się 9 kwietnia 1910 r. w Kramkowie nad Narwią (woj. podlaskie). Tam spędził dzieciństwo, cztery lata podstawowej nauki szkolnej, tam również potem pracował na roli i w kuźni. Wykształcenie uzyskał przynależąc do Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” w Wiźnie. Tam też brał udział w działalności zespołów artystycznych i oświatowych Stronnictwa Ludowego. Do podiławskiej Nowej Wsi rzeźbiarz wraz z rodziną sprowadził się w 1966 r. Mniej więcej w tym okresie zaczął rzeźbić. W l. 70-tych XX w. został członkiem Iławskiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Od 2000 r. brak danych biograficznych i artystycznych. Artysta zmarł w 2005 r.

Twórczość

Kulesza rzeźbił w drewnie lipowym bardzo proste formy – czyste, prymitywistyczne. Jego prace zdecydowanie można zaliczyć do nurtu naiwnego. Specyfika rzeźb Kuleszy tkwiła w ludowym nadnarewskim pochodzeniu oraz chłopskim rodowodzie rzeźbiarza. Ulubionymi motywami w jego twórczości były: tradycyjne prace polowe (orka, siejba, kowalstwo), postaci historyczne (król Stefan Batory, Kazimierz Wielki, Wincenty Witos), tematy wojskowe i patriotyczne (ułani) oraz sakralne (Matka Boża, Chrystus ukrzyżowany).

Nagrody i wyróżnienia

Podczas Iławskich Przeglądów Twórczości zdobył trzy Laury Iławy (1983, 1986, 1999). Jego pracom przyznano również wyróżnienia na: Wojewódzkim Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej w Olsztynie, Plenerze Rzeźby Ludowej w Sępopolu i Suwalskim Jarmarku Folklorystycznym.

Bibliografia

  1. Niesiobędzki, Wiesław: Sylwetki Naszych Twórców : Józef Kulesza // w: Almanach Lauru Iławy : XXV-lecie Iławskiego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 1975-2000 : XX Iławski Przegląd Twórczości o Laur Iławy / Wiesław Niesiobędzki. – Iława: [ICK SiT], 2000. – S. 11.