Izba Pamięci Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Izba Pamięci w Zespole Szkół w Malinowie – istnieje od 1984 r., gromadzi pamiątki związane z życiem i działalnością Emilii Sukertowej-Biedrawiny, założycielki i patronki szkoły.

Siedziba

Izba mieści się w Zespole Szkół
Malinowo 10
13-200 Działdowo
woj. warmińsko-mazurskie

Cele

 • Uhonorowanie patronki i założycielki szkoły
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów i społeczności lokalnej przeszłością wioski, miasteczka oraz regionu
 • Zainteresowanie przeszłością rodzin własnych uczniów szkoły

Historia

W latach 70-tych XX wieku w szkole została zorganizowana pracownia historyczna, która dzięki zaangażowaniu uczniów zgromadziła wiele regionalnych eksponatów i pamiątek. Dnia 10 października 1980 r. Zespół Szkół w Malinowie otrzymał imię Emilii Sukertowej-Biedrawiny, założycielki szkoły. Wówczas nawiązano współpracę z rodziną Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz postanowiono uporządkować posiadane zbiory historyczne i odpowiednio je wyeksponować. Dnia 9 czerwca 1984 r. Izba otrzymała własne pomieszczenia w szkole. 30 października 1985 r. szkoła wzbogaciła się w cenne, autentyczne eksponaty związane z życiem i działalnością Patronki. Pozwoliło to rozbudować Izbę Pamięci oraz merytorycznie poświęcić ją Emilii Sukertowej-Biedrawinie. Z powodu wartości zgromadzonych eksponatów od 1987 r. Izba znajduje się w szkolnym internacie. Szkoła utrzymuje ścisłe kontakty z rodziną Patronki, początkowo córką Bożeną Wilamowską, następnie wnuczką Marzeną Wilamowską-Korsak. W Izbie Pamięci organizowane są lekcje otwarte dla nauczycieli i młodzieży z innych szkół. Odbywają się zajęcia pozalekcyjne, spotkania kółka historycznego oraz lekcje wychowawcze poświęcone Patronce szkoły.

Zbiory

W szkolnej Izbie Pamięci zgromadzono materiały ukazujące Patronkę szkoły jako działaczkę ruchu polskiego na Mazurach, popularyzatorkę regionu oraz literata i etnografa. Odtworzono pokój Emilii Sukertowej-Biedrawiny, w którym znajdują się:

 • Dwudrzwiowa szafa z podręcznym księgozbiorem
 • Komoda z marmurowym blatem
 • Okrągły stolik
 • Biurko z maszyną do pisania
 • Długopis Patronki
 • Przedmioty osobiste: biała torebka, portmonetka, okulary, futerał na okulary, jedwabny szalik, dwa słomkowe kapelusze

W drugiej Sali prezentowane są pamiątki z okresu działdowskiego, wojennego i olsztyńskiego, między innymi:

 • Własnoręcznie napisany kwestionariusz o wydanie dowodu osobistego
 • Dyplom o przyznaniu Krzyża Kawalerskiego „Polonia Restituta” z 8 listopada 1930 r.
 • Książka E. Sukertowej-Biedrawiny Z przeszłości Działdowa 1525-1600
 • Egzemplarz „Gazety Mazurskiej” z 7 grudnia 1930 r.
 • Pierwsza strona Kenkarty, wystawiona na nazwisko Zofii Bernatowicz
 • Legitymacja sekretarza generalnego i kierownika Instytutu Mazurskiego
 • Rękopisy dwóch artykułów
 • Wezwanie w charakterze świadka na proces gaulaitera Prus Wschodnich Ericha Kocha z 20 października 1958 r.
 • Dyplom członka honorowego Polskiego Towarzystwa Historycznego z 1 grudnia 1965 r.
 • Dyplom honorowego prezesa Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego z 29 września 1969 r.

Wystawę zamyka gablota, w której jest prezentowana szarfa z wiązanki pogrzebowej od władz z napisem „Emilii Sukertowej-Biedrawinie – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Działdowie”. W zbiorach Izby znajduje się egzemplarz niepublikowanych wspomnień Bożeny Wilamowskiej Ku przestrodze. Ze wspomnień babci.

Bibliografia

 1. Jaruchowski, Andrzej: Izba Pamięci Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Zespole Szkół w Malinowie / Andrzej Jaruchowski // Rocznik Działdowski. – T. 7 (2007), s. 27-29.