Iwona Staszyńska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Malarka (siedzi) z instruktorą terapii zajęciowej - Małgorzatą Targońską-Kamińską.
Źródło: kj: Obrazy pani Iwony, „Tygodnik Pojezierza”, 2004, nr 6, s. 17.
Portret dziewczynki, olej.
Źródło: Plastycy nieprofesjonalni województwa olsztyńskiego, Olsztyn, Wojewódzki Dom Kultury, 1985, s. 67.
Źródło: kj: Obrazy pani Iwony, „Tygodnik Pojezierza”, 2004, nr 6, s. 17.

(1960- ) – malarka amator, rysowniczka

Biografia

Urodzona w 1960 r. w Olsztynie. Tutaj mieszka, pracuje i tworzy.

Działalność

Od lat zajmuje się pracą twórczą. Uczestniczyła w licznych środowiskowych i wojewódzkich plenerach, konkursach i wystawach twórczości nieprofesjonalnej. Brała m.in. udział w I Wojewódzkim Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej Olsztynie (1983), była też w kadrze Wojewódzkiego Pleneru Plastyki Nieprofesjonalnej w Rudziskach Pasymskich (1984), w trakcie którego opiekowała się grupą dzieci. Należała do „Koła Plastycznego” przy Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie.

Wystawy

Jej prace można było wielokrotnie oglądać na Wojewódzkich Przeglądach Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie, a także w Olsztynie, np. podczas zbiorowej wystawy „Rytro ‘84” czy indywidualnej, zatytułowanej „Pejzaże Olsztyna”, zorganizowanej w domu parafialnym przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w trakcie XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (1995).

Twórczość

Uprawia głównie malarstwo olejne, realistyczne. Tematyka jej prac jest różnorodna. Maluje portrety i obrazy słynnych postaci, pejzaże, pojedyncze rośliny, a także tworzy okolicznościowe kartki.

Nagrody i wyróżnienia

Otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in.:

Bibliografia

  1. Plastycy nieprofesjonalni województwa olsztyńskiego : katalog. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego ; Wojewódzki Dom Kultury, 1985. – S. 67.
  2. (kj): Obrazy pani Iwony : pomagają w trudnych chwilach / (kj) // „Tygodnik Pojezierza”. - 2004, nr 6, s. 17.