Irena Kwinto

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1914-1981) – poetka, pisarka, autorka książek dla dzieci

Biografia

Urodziła się 23 stycznia 1914 r. w Woli Sękowskiej, w rodzinie Teofila Zwetscheka i Ludmiły z Jurkiewiczów. Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego w Święcianach studiowała prawo i nauki społeczne na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1945 r. osiedliła się w Lidzbarku Warmińskim. Tutaj podjęła pracę zawodową i twórczą. Zmarła 1 lutego 1981 r.

Działalność

Po przyjeździe do Lidzbarka Warmińskiego przez pięć lat pracowała jako nauczycielka w liceum ogólnokształcącym, a następnie jako instruktorka w Powiatowym Domu Kultury. Obecnie jest to Miejski Dom Kultury, którego jest patronką. Była członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Twórczość

Wydawnictwo "Wrzos", Lidzbark Warmiński 2001.

Jako poetka debiutowała w 1957 r. w „Słowie na Warmii i Mazurach” – regionalnym dodatku do gazety „Słowo Powszechne” – wierszami Obietnica i W słoneczne południe. Jako prozaik debiutowała w tomie zbiorowym Kiermasz bajek (1957). Zainteresowanie folklorem Warmii i Mazur znalazło odbicie w baśniach i legendach adresowanych głównie do dzieci młodszych. Opowiadania, wiersze, wspomnienia zajęły dalsze miejsce w jej twórczości. Wiele jej utworów znalazło się w antologiach. Liczne legendy, baśnie, wiersze i opowiadania ukazywały się w czasopismach dla dzieci, m.in. w „Świerszczyku” i „Płomyczku”. Jest również autorką audycji radiowych dla dzieci przedszkolnych i ponad 20 baśni scenicznych granych przez różne teatry amatorskie i szkolne. Pisała także opowiadania i baśnie prozą. Do najbardziej znanych jej utworów należą:

 • Dar królowej róż (1971)
 • Pierścień orlicy (1976)
 • Uśmiechnij się bajko (1982)
 • Legenda o Łynie. Legenda warmińska (1985)

Nagrody

Była laureatką wielu olsztyńskich i ogólnopolskich konkursów literackich. Otrzymała m.in.:

 • wyróżnienie w konkursie wojewódzkim za baśń sceniczną O synku Jasinku (1955)
 • III nagrodę w konkursie tygodnika „Dookoła świata” za legendę Biały łabędź (1955)
 • wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Radę Naczelną Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Zarząd Główny Związku Literatów Polskich za widowisko regionalne o Ziemiach Zachodnich (1960)
 • III nagrodę w konkursie na teksty piosenek zorganizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Radio i Związek Literatów Polskich za Pieśń o Ziemi Mazurskiej i Warmiński wiatr (1960)
 • III nagrodę w konkursie na pamiętniki zorganizowanym przez redakcję „Słowa na Warmii i Mazurach” (1967)
 • II nagrodę w konkursie Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego za baśnie regionalne (1970)
 • „Order Uśmiechu” za twórczość dla dzieci (1974)

Bibliografia

 1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 96-97.
 2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 60.
 3. Współcześni pisarze województwa olsztyńskiego / [red. nauk. Edward Martuszewski ; aut. not biograficznych Jan Burakowski et al. ; aut. bibliogr. Sabina Siemaszko, Tamara Wajsbrot.]. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1972. – S. 49-50.

Zobacz też