Interdyscyplinarny Plener Plastyczny Kętrzyn ‘95

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Regionalny projekt artystyczny, gromadzący artystów z całej Polski, zorganizowany w dniach 3-16 lipca 1995 r. w Kętrzynie.

Organizatorzy

Komisarz

Cele projektu

 • upamiętnienie krajobrazu regionu Warmii
 • popularyzacja Warmii – zarówno jako krainy historycznej, jak i atrakcyjnej pod względem turystycznym – tak w kraju jak i zagranicą
 • zapoznanie uczestników pleneru z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii
 • integracja lokalnego środowiska artystycznego
 • inauguracja możliwości nawiązania kontaktów artystów regionalnych ze środowiskami twórców z całego kraju oraz z zagranicy

Przebieg

Projekt zgromadził 10 artystów z kraju (w tym 1 regionalnego – z Kętrzyna) oraz 7 z Niemiec. Plener miał charakter interdyscyplinarny – dzieła wykonano w różnorodnych technikach: rzeźba, grafika, malarstwo, rysunek. Tematem odgórnym prac było wieloznaczne hasło „Miasto”. Plener zainicjowano 3 lipca 1995 r., 16 lipca zakończyła go wystawa poplenerowa, której wernisaż zorganizowano w kętrzyńskim zamku. Ekspozycja stanowiła jedną z atrakcji Kętrzyńskiego Lata.

Uczestnicy

 • Jakub Błażejowski (Gdynia)
 • Marta Branicka (Gdańsk)
 • achom Erkner (Bonn ; Niemcy)
 • Michael Forouz-Mehr (Bonn ; Niemcy)
 • Maja Gasperowicz (Sopot)
 • Alfred Hartman (Kolonia ; Niemcy)
 • Halina Iskra (Bonn ; Niemcy)
 • Wojciech Jasionowicz (Kętrzyn)
 • Ryszard Krzemień (Gdańsk)
 • Dorota Nieznalska (Gdańsk)
 • Silke Riechert (Drezno ; Niemcy)
 • Małgorzata Rosińska (Gdańsk)
 • Wojciech Sęczawa (Gdańsk)
 • Piotr Szalc (Bonn ; Niemcy)
 • Buni Tusk (Gdańsk)
 • Wioletta Ulatowska (Gdańsk)
 • Bern Wesolek (Bonn ; Niemcy)

Bibliografia

 1. Kętrzyn ’95 : plener artystyczny / fot. Artur Frankowski. – Kętrzyn: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1995.