Instrukcje i materiały szkoleniowe dla redaktorów

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Leksykon Kultury oparty jest na otwartym, darmowym oprogramowaniu MediaWiki - takim samym jak to, na którym działa popularna Wikipedia. Tekst źródłowy artykułów posługuje się specyficznym językiem znaczników, których funkcją jest zamiana zwykłego tekstu na tekst sformatowany zgodnie z projektem graficznym strony. Poniższe instrukcje i prezentacja video pokażą Państwu sposoby posługiwania się znacznikami odpowiedzialnymi za wygląd poszczególnych elementów treści.

Aby uzyskać dostęp do funkcji opisywanych w poniższych akapitach należy być zalogowanym w serwisie.

Tworzenie nowego hasła

Przed przystąpieniem do tworzenia nowego hasła warto przyjrzeć się istniejącym artykułom, aby poznać zasady, zgodnie z którymi zostały utworzone. Przystępując do tworzenia nowego hasła redaktorzy powinni być zapoznani z instrukcjami przedstawionymi w całym tym artykule. Wyposażeni w tę wiedzę mogą Państwo utworzyć nowe hasło, postępując zgodnie z następującymi krokami.

  • krok 1: wyszukanie i sprawdzenie, czy nie istnieje już artykuł, który chcemy stworzyć (np. pod nieco inną nazwą)
  • krok 2: znalezienie istniejącego hasła, którego układ graficzny jest podobny do artykułu, który chcemy utworzyć
  • krok 3: skopiowanie tekstu źródłowego wyżej wymienionego hasła (kliknięcie na "edytuj" -> zaznaczenie całej treści i skopiowanie do schowka)
  • krok 4: powrót do widoku "strona", następnie kliknięcie na pasek adresu przeglądarki i zmiana widocznego tam tytułu hasła na nowy tytuł, który chcemy utworzyć
  • krok 5: kliknięcie na napis "utworzyć tę stronę"
  • krok 6: wklejenie tekstu skopiowanego w kroku trzecim i podgląd zmian. W tym momencie możemy zacząć zmieniać treść


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Treść (informacje ogólne)

Fragment prezentacji, do którego kieruje poniższy link zawiera omówienie najważniejszych elementów treści używanych w każdym artykule.

Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Tworzenie nagłówka

Przykładowy kod:

==Tekst==

Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Lista nienumerowana

Mówiąc o liście nienumerowanej mam na myśli listę podpunktów rozpoczynających się żółtym kwadratowym punktorem.

Przykładowy kod:

*

Np.

* treść podpunktu pierwszego
* treść podpunktu drugiego

Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Lista numerowana

Mówiąc o liscie numerowanej mam na myśli listę podpunktów rozpoczynających się automatycznie przypisanym numerem. Przykładowy kod:

#

Np.

# treść podpunktu pierwszego
# treść podpunktu drugiego


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Obrazy

Kod odpowiadający za wyświetlanie zdjęć umieszczony jest zawsze na samym szczycie tekstu źródłowego. Przykładowy kod:

[[Image:nazwapliku.jpg|thumb|right|200px|| Opis zdjęcia <br> Źródło]] 

Uwaga: Bardzo ważne jest podanie źródła fotografii.


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Dodawanie nowych obrazów, przesyłanie z własnego komputera

Po zapoznaniu się z informacjami omówionymi w poprzednim akapicie można wykonać następujące kroki:

  • krok 1: skopiowanie kodu obrazka z innego artykułu
  • krok 2: wklejenie kodu w docelowym miejscu artykule
  • krok 3: zmiana nazwy pliku i zapisanie zmian w artykule
  • krok 4: kliknięcie na link w miejscu istniejącego obrazka i wgranie pliku za pomocą formularza


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Filmy

Każdy film umieszczony w serwisie youtube.com ma unikalny adres. Częścią tego adresu jest kod umieszczony w adresie za znakiem równości.

Np. http://www.youtube.com/watch?v=mx_PIkLGkHI W wymienionym adresie unikalny kod to: mx_PIkLGkHI

Poniższy przykładowy kod pozwala dodać okno odtwarzacza youtube do artykułu na Leksykonie Kultury:

<youtube>Odpowiedni-Kod-Filmu-Youtube</youtube>

Zatem aby umieścić w artykule film wymieniony powyżej należało by wkleić w treści następujący element:

<youtube>mx_PIkLGkHI</youtube>


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Linki wewnętrzne

Przykładowy kod 1:

[[Wacław Popko]]

Powyższy kod sprawdzi się w przypadku, kiedy wyrażenie "Wacław Popko" ma być podlinkowane do artykułu o nazwie "Wacław Popko", czyli imię i nazwisko obejmujemy podwójnym nawiasem kwadratowym.


Przykładowy kod 2:

[[Emilia Sukertowa-Biedrawina|Emilię Sukertową-Biedrawinę]

Powyższy kod sprawdzi się w przypadku kiedy wyrażenie "Emilię Sukertową-Biedrawinę" ma być podlinkowane do artykułu o nazwie "Emilia Sukertowa-Biedrawina".

Ważne: Tutaj w podwójny nawias kwadratowy ujęto dwie nazwy w odpowiedniej kolejności: nazwę w mianowniku i nazwę w odpowiednim przypadku oddzielone pionowym slashem. Pierwsza nazwa odpowiada za hasło, do którego ma linkować, a druga za odpowiednie brzmienie nowo tworzonego zdania.


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Linki zewnętrzne

Przykładowy kod:

[http://www.ceik.eu/ Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych]

Powyższy kod spowoduje, że wyrażenie "Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych" będzie podlinkowane do strony o adresie "www.ceik.eu"

Ważne: na końcu adresu linku, a przed nazwą linku powinna być spacja.

Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Tworzenie przypisu

Przykładowy kod:

<ref>Treść przypisu</ref>

Wstawienie powyższego kodu pomiędzy wyrazami w tekście spowoduje, że w miejscu, gdzie został wstawiony pojawi się cyferka oznaczająca przypis. Numerowanie przypisów odbywa sięautomatycznie. Słowa "Treść przypisu" pojawią się w innym miejscu artykułu - na liście przypisów.


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Lista przypisów

Przykładowy kod:

<references/>

Umieszczenie powyższego kodu w treści artykułu spowoduje, że w tym miejscu pojawi się automatycznie aktualizowana lista przypisów.


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Kategorie

Przykładowy kod:

[[Category:Tytuł kategorii]]

Umieszczenie powyższego kodu w treści artykułu spowoduje, że artykuł zostanie przypisany do kategorii o nazwie "Tytuł kategorii", co umożliwi łatwiejsze wyszukiwanie. Te znaczniki umieszczone są zawsze na końcu artykułu.

Ważne: Aby przypisać właściwą kategorię konkretnej osobie, należy na końcu kategorii dopisać pionowy slash oraz nazwisko i po przecinku imię.

Przykład: Category:Olsztyn|Nowak, Jan


Zobacz fragment prezentacji na ten temat

Pełna prezentacja video

Linki pod każdym z powyższych akapitów kierują do odpowiedniego fragmentu prezentacji video. W tym miejscu mogą się Państwo zapoznać z całością tego materiału.