Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 1971

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czwarta edycja Biennale Form Przestrzennych zorganizowana w dniach 8-12 września 1971 r. w Elblągu.

Opis

Formuła programowa „Zjazdu Marzycieli” obejmowała każdy akt działania twórczego. Organizatorzy imprezy założyli udział twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, przede wszystkim tych, których działalność nie mieści się w tradycyjnej klasyfikacji. Celem Biennale stało się ujawnienie twórczych koncepcji w stadium marzenia, nie zaś samej realizacji przedmiotów artystycznych. Formami wypowiedzi były prelekcje i odczyty ilustrowane materiałami pomocniczymi (plansze, przezrocza), opisy projektów z wykonanymi modelami, wystąpienia ustne, aranżacje czasoprzestrzenne, pokazy bezsłowne i oświadczenia pisemne o charakterze programowym, doniesienia i komunikaty, ekspozycje materiałów fotograficznych, filmów i przezroczy, działania i ekspozycje plenerowe. Ze względu na wzrost znaczenia dokumentacji, uruchomiono biuro prasowo-dokumentacyjne, kserograf, aparaty fotograficzne i kamery filmowe, nagrania magnetofonowe. Nie przewidziano udziału szerszej publiczności. Zaproszono natomiast krytyków i recenzentów. Komitet organizacyjny IV Biennale postanowił powiązać „Zjazd Marzycieli” z obchodami Międzynarodowego Roku Kopernikowskiego, zainicjowanymi na terenie Elbląga przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Organizatorzy

Do uczestnictwa w „Zjeździe Marzycieli” twórców typowała specjalna Rada Naukowo-Artystyczna w składzie: Romuald Bukowski, Władysław Jackiewicz, Andrzej Kostołowski, Gerard Kwiatkowski. Jerzy Ludwiński i Andrzej Turowski. Pomoc i współorganizację zapewniły instytucje: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Gdańsku, Wojewódzki Dom Kultury w Gdańsku, Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu, Muzeum Miejskie w Elblągu, Zakładowy Dom Kultury „Zamech” w Elblągu, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Elbląski Dom Kultury. Na stanowisko komisarza zjazdu został powołany Gerard Kwiatkowski, zaś przewodnictwo 28-osobowego komitetu organizacyjnego objął Mirosław Dymczak.

Uczestnicy

Udział w imprezie wzięło 27 osób. Z Warszawy przybyli: Włodzimierz Borowakł, Bogdan Sękowski, Andrzej Partum, Ewa Partum, Janusz M. Ogiński, Jan Wojciechowski, Przemysław Kwiek i Zofia Kulik; z Wrocławia: Stanisław Dróżdż, Jerzy Ludwiński, Zbigniew Makarewicz, Barbara Kozłowska, Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, R. Krystyna Sokołowska i Antoni Dzieduszycki; z Łodzi: Krystyn Zieliński, Zbigniew Warpechowski, Ireneusz Pierzgalski; z Poznania: Andrzej Matuszewski i Jarosław Kozłowski; z Bydgoszczy: Leon Romanów i Marceli Bacciarelli; z Gdańska: Czesław Tumielewicz i Michał Gąsienica-Szostak; z Elbląga udział wzięli Anastazy Wiśniewski i Leonard Przyjemski. Pośrednio uczestniczył artysta z Lublina - Tomek Kawiak, przysyłając do Elbląga z zagranicy, gdzie właśnie przebywał, materiały o charakterze dokumentacyjnym.

Bibliografia

  1. Tomczyk, Ryszard: Elbląskie Laboratorium Sztuki w latach 1969-1971 / Ryszard Tomczyk // „Rocznik Elbląski”. – 1973, t. 6, s. 256-269.

Zobacz też