Grajta grace, bo ja skace. Folklor muzyczny Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

„Grajta grace, bo ja skace. Folklor muzyczny Warmii i Mazur” - książka o folklorze muzycznym Warmii i Mazur.

Okładka książki Dominika Sidora
Źródło: archiwum domowe autora artykułu

Opis

Materiały zawarte w książce w głównej mierze pochodzą z Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego rozpoczętej w 1950 r. Jednakże książka jest również swojego rodzaju śpiewnikiem, zawiera bowiem 120 pieśni, zabaw, tańców z dołączonymi metryczkami, z nutami, opisami.
Książka informuje też o kapelach ludowych, wytwarzaniu instrumentów i o zwyczajach obrzędowych regionu.

Tytuł książki nawiązuje do jednego z popularnych zawołań kierowanych do muzyków.

Autor

Dominik Sidor

Wydawca

Na zlecenie Gminy Dywity publikację wydał Zakład Poligraficzny „Spręcograf”

Zobacz

Materiał audio zarejestrowany w Radiu Olsztyn (rozmowa z autorem) http://ro.com.pl/176790/01176790

Bibliografia

Sidor, Dominik, Grajta grace, bo ja skace! Folklor muzyczny Warmii i Mazur / Dominik Sidor. – Dywity : Gmina Dywity, 2014. – 184 s. : il. ; 23 cm. Bibliogr. s. 179-180. ISBN 978-83-940557-0-7