Grażyna Zambrzycka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Sopot, 2010.

(1956 - ) – poetka z Olsztyna, obecnie mieszkająca w Kanadzie

Biografia

Urodziła się 24 maja 1956 r. w Olsztynie. Ukończyła Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczęszczała także na wykłady z filozofii Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie. W 1981 r. wraz z mężem Andrzejem Brakonieckim, malarzem, wyjechała z Polski. Zamieszkała w Vancouver w Kanadzie, gdzie pracuje jako nauczycielka muzyki. Emigracja wpłynęła znacząco na jest późniejszą twórczość.

Twórczość

Zadebiutowała w 1987 r. w „Zeszytach Literackich”. Jest autorką tomów poetyckich:

  • Wiersze i pieśni (1993)
  • Opowiedzieć jeszcze raz (1995)
  • Litery dla Safony i inne wiersze (2002)
  • Karmelitanka. Wieniec (2003)
  • Portret z lustrem w tle (2010)

Jej twórczość znalazła się w antologiach: Olsztyn w wierszach (2003), Przed i za. Antologia literacka (2007) – obie pod red. Zbigniewa Chojnowskiego oraz Inna literatura. Dwudziestolecie 1989-2009 (2010) i Antologii poezji polskiej na obczyźnie (2002). Wiersze publikowane były także w piśmie „Strumień” (Rocznik Twórczości Polskiej w Zachodniej Kanadzie) oraz na łamach „Zeszytów Literackich”, „Borussii”, „Toposu”. W jej twórczości stałym tematem jest ucieczka oraz poszukiwanie celu. Motywy czerpie zarówno z autobiografii jak i Biblii oraz filozofii. Emocje zawarte w jej poezji w szczególny sposób eksponowane są poprzez stylistykę wierszy, ich dostojeństwo, psalmiczną śpiewność. W tomie Opowiedzieć jeszcze raz wyraźnie kreuje krajobraz ziemi urodzenia – Warmii, zarówno ten geograficzny, jak i historyczny, duchowy. Poszukuje jednak tożsamości z tradycją europejską. Zambrzycka dzięki oryginalnej wyobraźni inspirowanej szeroko pojmowaną kulturą, tworzy artystyczny świat charakterystyczny dla siebie, oparty na barwnej mitologii.

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich za lata 2007-2009, przyznawanej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej. Grażyna Zambrzycka wyróżniona została za twórczość poetycką należącą do najciekawszych zjawisk literatury polskiej na kontynencie amerykańskim. „Jej oryginalna wyobraźnia czerpiąca z nieprzebranego rezerwuaru inspiracji, jakim jest kultura, w sensie artystycznym tworzy świat rozpoznawalny i własny. Będąc mistycznym opisem rzeczywistości, poezja ta jest jednocześnie intrygującym artystycznie dialogiem z nieprzeniknioną tajemnicą ludzkiej egzystencji. Unikając aktualnych mód, poetka tworzy prywatną mitologię, ukazuje sugestywny obraz widzialnego świata i fascynująco oddaje wrażliwe wnętrze podmiotu lirycznego.”[1]

Przypisy

  1. Komunikat o przyznaniu nagród Fundacji Turzańskich za lata 2007-2009, materiał na stronie http://www.turzanskifoundation.org/nagrody2010.php

Bibliografia

  1. Chojnowski, Zbigniew: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. – Olsztyn : UWM, 2002. – S. 153-154.
  2. Kosiewicz, Wojciech: Pejzaż znad Pacyfiku / Wojciech Kosiewicz // „Gazeta Wyborcza”. - 2005, nr 134, dod. „Olsztyn”, s. 2.

Zobacz też

Artykuły na temat twórczości Grażyny Zambrzyckiej: