Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo GOK-u w Pozezdrzu
Źródło: Zbiory własne GOK-u
Budynki GOK-u przy ul. Wolności
Źródło: Zbiory własne GOK-u

Instytucja kulturalno-rozrywkowa, prowadząca działalność na terenie gminy Pozezdrze od 1992 r.

Siedziba

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu
ul. Wolności 4
11-610 Pozezdrze

Historia

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu został powołany 8 kwietnia 1992 r. w celu stymulowania oraz aktywnego i kreatywnego rozwoju kultury mieszkańców gminy.

Działalność

Prowadzi zajęcia i organizuje czas wolny mieszkańców gminy. Promuje i wspiera utalentowane osoby regionu oraz współpracuje z instytucjami oraz Stowarzyszeniami z Gminy Pozezdrze. Wspiera różnorodne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz rozbudzanie zainteresowań wiedzą i sztuką szczególnie wśród dzieci i młodzieży.Ośrodek stara się tworzyć warunki dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego oraz amatorskiego ruchu artystycznego. Instytucja prowadzi cykliczne imprezy:

  • Noc Świętojańska w Harszu (czerwiec)
  • Rozpoczęcie lata w Pozezdrzu (czerwiec)
  • Zakończenie lata w Pozezdrzu (sierpień)
  • Dożynki Powiatowe (co trzy lata, w 2010 r. odbędą się 19 września)

Ludzie

Kolejno funkcje Dyrektora pełnili:

Nagrody

Wielokrotne wyróżnienia otrzymywał zespół „The Light” na występach i konkursach np.: w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rockowych „ Konfrontacje” w Kętrzynie. Dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych dwukrotnie uczestniczyły w konkursach Dnia Wiosny organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zdobywając I i II miejsce w konkursie na Marzannę.

Struktura

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

Istnieją także pracownie: muzyczna, plastyczna, a także sala ćwiczeń –siłownia, sala bilard, sala komputerowa, sala widowiskowa.

Zobacz też