Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fotografia Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie.
Źródło: nadesłane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie.

Instytucja kultury prowadzona przez Radę Gminy Grunwald.

Siedziba

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie Gierzwałd 7 , 14 – 107 Gierzwałd, Gmina Grunwald, Powiat Ostróda tel. 89 647 20 59

Historia

Gminna Rada Narodowa w Grunwaldzie, uchwałą z dnia 06.01.1984 roku, powołała Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie. Rada Gminy Grunwald uchwałą z dnia 10.05.2001 roku powołała Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gierzwałdzie. Rada Gminy Grunwald uchwałą z dnia 29.12.2006 roku powołała Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie.

Działalność

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie zajmuje się:

 • organizowaniem różnorakich form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 • stworzeniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego
 • organizowaniem spektakli, koncertów,festiwali,wystaw,odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych
 • nadzorowaniem i organizacją działalności rozrywkowej.

W Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie znajduje się wioska internetowa wyposażona w 11 komputerów.Dostęp do internetu jest bezpłatny.Dzięki funduszom unijnym PROW 2007-2013 „Małe Projekty” od stycznia 2012 młodzież może korzystać z bezpłatnej nauki gry na gitarze, instrumentach klawiszowych,nauki języka angielskiego oraz kółka tanecznego.Przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie organizowane są wszystkie uroczystości gminne a także część powiatowych.

W budynku Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna, Punkt Konsultacyjny ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt Doradztwa Rolniczego. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie znajduje się kuchnia wraz z salą taneczną, które wynajmowane są na uroczystości rodzinne.Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie jest również siedzibą Fundacji Grunwald, która jest jednym z głównych organizatorów corocznych Dni Grunwaldu wraz z inscenizacją Bitwy Grunwaldzkiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie organizuje następujące imprezy:

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 2. Dzień Seniora – zabawa z poczęstunkiem i zespołem Dybzaki
 3. Dzień Seniora w świetlicy Dylewo – poczęstunek, zabawa z Dybzakami
 4. Dzień Seniora w świetlicy Pacółtowo – poczęstunek, zabawa z Dybzakami
 5. Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych „O laur Złotej Rybki” - z 6 szkół
 6. Gminny Przegląd Poezji Dziecięcej – przegląd recytatorów z 6 szkół
 7. Dzień Samorządowca – impreza plenerowa wraz z zabawą w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie
 8. „Dni Grunwaldu” – Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie jest współorganizatorem Imprezy Grunwaldzkiej i odpowiada za całość organizacji imprezy. Józef Podolak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie jest również Przewodniczącym Zarządu Fundacji Grunwald.
 9. Dożynki Gminne Gminy Grunwald –(konkurs wieńców wraz z zabawą ludową w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie).
 10. Wspólne kolędowanie z zespołem Dybzaki
 11. Zabawa Sylwestrowa

Bibliografia

Materiały nadesłane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie.

Zobacz też

Strona internetowa