Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Placówka kulturalno-oświatowa, działająca na terenie gminy Budry od 1975 r.

Siedziba

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
11-606 Budry
Aleja Wojska Polskiego 26

Historia

Ośrodek został założony 30 grudnia 1975 r. Od 2005 r. jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Swoją działalnością obejmuje gminę Budry. Opiekuje się świetlicami wiejskimi w Ołowniku, Zabroście Wielkim oraz Budzewie. Od 2005 r. w strukturze Ośrodka działa Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach. Dyrektorem ośrodka jest Aneta Stankiewicz. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 do 16:00.

Cele

 • Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców gminy Budry.
 • Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej
 • Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej
 • Organizowanie różnorodnych form aktywności sportowej
 • Integracja społeczna dzieci, młodzieży, rodzin i ludzi starszych
 • Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i innych
 • Wspieranie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
 • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego oraz amatorskiego ruchu artystycznego
 • Prowadzenie działalności instruktażowo –metodycznej
 • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
 • Koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy
 • Promocja Gminy Budry poprzez różnorodne formy prezentacji i organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
 • Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych

Działalność

W Ośrodku prowadzone są zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, wokalne, plastyczne i taneczne. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

 • Klub Seniora – osoby starsze spotykają się cyklicznie na zajęciach kulinarnych, rękodzielniczo-plastycznych, komputerowych. Przygotowali humorystyczny spektakl teatralny „Ulotne chwile”, który prezentowany był w Giżycku podczas Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Spotkania seniorów odbywają się w Budrach, Budzewie i Ołowniku.
 • Akademia Małolata – skupia dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Organizowane są zajęcia plastyczne, rytmiczne, wycieczki. Oferowane są spotkania z logopedą i psychologiem.
 • Klub Turystyczny – organizuje imprezy turystyczno-krajoznawcze. Oferuje spędzenie wolnego czasu na wycieczkach rowerowych, spływach kajakowych.
 • „Absolwent” – ludowy zespół śpiewaczy z towarzyszeniem akordeonisty
 • AleBabki – żeński zespół wokalny
 • Forget – młodzieżowy zespół taneczny
 • Budryski
 • Kochane bachorki – kabarecik dziecięcy
 • Grupa Tancerzy Ognia 2010 „Force Fire”

Dla dzieci organizowane są zajęcia plastyczne i taneczne, nauka języka angielskiego, zajęcia kompensacyjne. Świetlica w Ołowniku zaprasza młodzież do pracowni modelarskiej, organizuje zajęcia informatyczne. Zajęcia ceramiczne prowadzone są w Świetlicy w Budzewie. Świetlica w Zabroście zaprasza dzieci na gry i zabawy świetlicowe. Dodatkowe środki na swoją działalność GOK pozyskuje realizując projekty: „Tacy sami?”, „Na tropie naszych @tutów”, „Pracownia Umiejętności”, „ Przyjdź! Posłuchaj! Zacznij działać! – Aktywność Twoją Szansą”. Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem „Węgorapa-Gołdapa”

Imprezy cykliczne

Zobacz też

 • Strona internetowa Ośrodka [1]