Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie od 1962 r.

Siedziba

Gwiździny, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach powstała w 1962 r. na bazie księgozbioru Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Pacółtowie. Księgozbiór ten gromadzony był od 1948 r. Od 1973 r. do chwili obecnej kierownikiem Biblioteki jest Halina Karczmarska.

Struktura

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonują cztery filie oraz jeden punkt biblioteczny:

 • Filia Biblioteki Publicznej w Bratianie - utworzona w 1976 r.
 • Filia Biblioteki Publicznej w Jamielniku - utworzona w 1971 r.
 • Filia Biblioteki Publicznej w Radomnie - utworzona w 1988 r.
 • Filia Biblioteki Publicznej w ewim:SkarlinSkarlinie - utworzona w 1963 r.
 • Punkt biblioteczny w Tylicach - utworzony w 2002 r., po likwidacji filii

Działalność

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gwiździnach zbierane są także dokumenty życia społecznego – głównie artykuły dotyczące wydarzeń gminy Nowe Miasto Lubawskie. Chcąc pozyskać nowych czytelników oraz skupić wokół siebie sympatyków, biblioteki tej gminy organizują różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe, m.in.:

 • zajęcia dla dzieci w czasie lata i zimy pt. „Wakacje w bibliotece”, „Ferie z książką”
 • spotkania z najstarszymi mieszkańcami, „Wigilia”, „Śledzik”
 • konkursy ekologiczne na Dni Drwęcy, podchody „Święto lasu”
 • konkursy i wieczornice literackie poświęcone poszczególnym pisarzom
 • spotkania autorskie np. spotkanie z regionalnym twórcą z Iławy - Janem Kowalskim, zorganizowane przez Filię w Jamielniku
 • lekcje przysposobienia bibliotecznego i wycieczki do biblioteki
 • gazetki poświęcone rocznicom literackim, okolicznościowym i regionalnym

Biblioteka bierze także udział w programach i projektach regionalnych i ogólnopolskich, np. Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa (2002), IKONKA (2004), Promocja czytelnictwa (od 2004).

Bibliografia

 1. Korecki, Andrzej: Gmina Nowe Miasto Lubawskie 1999-2006 / Andrzej Korecki. – Nowe Miasto Lubawskie : Wydawnictwo Bernardinum, 2006. – S. 85-88.

Zobacz też